Naujienos

Įvyko 1991 m. baigusių kunigų seminariją dvasininkų susitikimas

Birželio 19 d., pirmadienį, Šlienavos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijoje įvyko 1991 metais baigusių kunigų seminariją, kursinių susitikimas.

Šis susitikimas – tradicinis: kunigai kiekvienais metais renkasi vis kitoje parapijoje, kurioje tarnystę atlieka vienas iš kurso draugų; šiais metais visi rinkosi pas kleboną kun. Antaną Mickevičių.

Į susitikimą atvyko ir šv. Mišias aukojo 14 kunigų ir Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Šv. Mišių intencija – už tris šviesaus atminimo kurso draugus ir už Žemėje kartu keliaujančius kunigiškos tarnystės keliu bendražygius. Džiugu, kad Mišių aukoje gausiai dalyvavo parapijiečiai ir svečiai.

Po šv. Mišių visi drauge pasivaikščioję po Kadagių slėnį, aplankę vietinį muziejų, apžiūrėję senovinių liturginių drabužių ekspoziciją ir pabendravę skirstėsi į parapijas.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal