Naujienos

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: krikščioniškų judėjimų ir bendruomenių diena

Šeštadienį, liepos 15 d., jubiliejiniuose Pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose – katalikiškų judėjimų ir bendruomenių diena, beatifikacijos 30-mečio iškilmės išvakarės. Pal. Jurgio artumon susirinko, bazilikoje meldėsi ir liturgijoje aktyviai dalyvavo artimiausieji: Marijampolės dekanato kunigai ir tikintieji, Marijampolės Šv. Ark. Mykolo ir Šv. Vincento parapijų bei Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos Pal. Jurgio Matulaičio draugijos skyrių nariai. Drauge su jais meldėsi ir gausus būrys maldininkų, atstovaujančių įvairius katalikiškus judėjimus ir organizacijas: Gyvąjį Rožinį (grupė iš Panevėžio), Marijos legioną (grupės iš Šakių, Kauno, Vilkaviškio ir vietiniai marijampoliečiai), Krikščioniško gyvenimo bendruomenę (grupė iš Kauno), Sutuoktinių susitikimų judėjimą (grupė iš Panevėžio), Katalikių moterų Šv. Elzbietos draugiją (grupė iš Šiaulių) ir kitas, taip pat piligrimų grupės iš Gižų, Gelgaudiškio, Alytaus, Virbalio, Varėnos parapijų

Ruošiantis šv. Mišioms, 11.00 val. katechezėje apie Bažnyčią, kaip bendruomenę, ir bendruomenes joje kalbėjo teologijos daktaras kun. Rimas Skinkaitis, vėliau sakęs ir homiliją šv. Mišiose.

12.00 val. Šv. Mišioms vadovavo J. E. Rimantas Norvila, o koncelebravo vysk. emeritas Juozas Žemaitis MIC, Marijonų kongregacijos vice-generolas t. Joe Roesch ir būrys kunigų iš Vilkaviškio ir kitų vyskupijų. Giedojo Česlovo Sasnausko kamerinis choras, vadovaujamas Mindaugo Radzevičiaus.

13.45 val. Pasivedimo pal. Jurgiui pamaldose kunigai asmeniškai meldėsi už tikinčiuosius, o tikintieji prisilietimu prie pal. Jurgio sarkofago išreiškė pasitikėjimą Dievo gailestingumu, kurį Jis leidžia patirti per savo šventųjų užtarimą.

15.00 val. ypač gausus maldininkų būrys meldėsi Gailestingumo vainikėlį pal. Jurgio tėviškėje Lūginės kaime esančioje koplyčioje.

Tokį šeštadienį kaip šis, 1987 m. liepos 11 d., jau vyko pasirengimas rytojaus iškilmei. Iš anksto susirinkę būriai piligrimų dalyvavo rekolekcijose – klausėsi specialių pamokslų, ėjo išpažinties, pasiliko naktiniame budėjime. Tad ir šią popietę nuotaika bazilikoje ir prieigose ypatinga: vartai puošiami naujais vainikais, bazilika ruošiama rytojaus pagrindinėms šv. Mišioms, laukiama iš anksto atvykstančių maldininkų, ypač pėsčiųjų piligrimų grupės, ateinančios iš Lenkijos, Sokulkos miesto, vadovaujamos seserų Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių, ir ruošiamasi naktiniam budėjimui – vigilijai. Jo metu: 20.00 val. Šv. Mišios, 21.00 – Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas ir užtarimo malda, 22.00 – Žiburių procesija Švč. Mergelės Marijos garbei.

s. Viktorija Plečkaitytė MVS

««« atgal