Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų savanorių stovykla

Liepos 21-23 dienomis, Šiluvoje vyko kasmetinė Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų savanorių ir jų šeimos narių stovykla. Šiais metais ji buvo ypač gausi net 74 žmogeliukai iš įvairių mūsų vyskupijos vietų. Stovyklos temai buvo pasirinkta Šv. Rašto eilutė „ štai aš stoviu prie durų ir beldžiu...“ (Apr 3,20) su kiekvienam asmeniškai iškeltu klausimu: Atidaryti? Neatidaryti? Kviečianti į asmeninį susitikimą su Jėzumi. Stovyklos metu vyko daug įvairių veiklų pradedant žaidimais, vaišėmis, bendravimu, dalinimusi, mokymu, adoracija ir kt. baigiant apmąstant kryžiaus kelio stotis ir švenčiant Eucharistiją. Apie tai kokia buvo šių metų stovykla liudija dalyvių atsiliepimai:

• Ši stovykla nuostabi, ji davė: sielos gydymą ir daug džiaugsmo;

• Nepaisant to, kad mano durys buvo tvirtai uždarytos ir net užsklęstos iš vidaus, Jis atėjo. Švelniai jas atvėrė savo meile. Ir užpildė širdį taip išsiilgta ramybe...

• Buvo gera patirti ir matyti, kaip sušilo savanorių tarpusavio santykiai, pagilėjo draugystė;

• Šaunus buvo kryžiaus kelias, stipriai palietė, labai stipriai, vos neapsiverkiau. Ir šlovinimas, čia jau veža!!!

• Gavau Šv. Dvasios palytėjimą, Jėzaus bendrystę ir pagalbą man nereikalingų ir sunkiai pašalinamų ydų atsisakyme.

• Nuostabios visos trys dienos. Patyriau tikrą dangų žemėje.

• Buvo gerai 

• Man labai patiko kiekvienos dienos laiškeliai. (LABAI)

• Patyriau Dievo artumą.

Ačiū gerajam Viešpačiui, visiems dalyvavusiems, kun. Antanui Matusevičiui, Ritai, Miglei, Povilui ir mūsų rėmėjams Vokietijos solidarumo akcijai „Renovabis".

„Šiemos_centras_2017.png

Diana Pukelienė

««« atgal