Naujienos

Zapyškio parapijos katalikiška vaikų stovykla

2017 m. liepos 16 – 22 dienomis Bagotojoje (Kazlų Rūdos sav.) vyko Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapijos organizuojama vaikų stovykla, skirta palaimintajam arkivyskupui ir kankiniui Teofiliui Matulioniui. Visą savaitę, gražios gamtos apsuptyje ir Teofilio Matulionio globoje, kartu praleido 53 vaikai ir 12 vadovų.

Šios katalikiškos stovyklos tikslas – mokyti vaikus pažinti Kristų, padėti jiems suprasti tikėjimo tiesas, gyventi jomis. Svarbu, kad kiekvienas katalikas, nepaisant amžiaus, būtų ir Visuotinės Bažnyčios nariu, dalyvautų jos gyvenime ir taptų pavyzdžiu kitiems, todėl stovyklos tema – “Skleiskite meilę visur, kur esate” /Šv. Motina Teresė/.

Lietuvos ganytojai paskelbė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus, nes 2017 m. birželio 25 d. arkivyskupas Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju. Tai – ypatingas įvykis visiems katalikams, o ypač Lietuvos tikintiesiems. Šio arkivyskupo gyvenimas puikus stipraus tikėjimo ir meilės kitiems pavyzdys.

Katechezių metu stovyklautojai buvo supažindami su palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio biografija bei dvasiniais išgyvenimais, kitais tokio tikėjimo pavyzdžiais, mokomi suprasti krikščioniškos meilės ženklus, kuriuos Dievas siunčia kiekvienam iš mūsų, skleisti meilę visur, kur esame. Džiugu, jog vaikai visos stovyklos metu išties skleidė meilę ir rūpestį vienas kitu. Kasdieninių Šv. Mišių metu susivienijimas maldai dar kartą patvirtina, kad stovyklautojai išgirdo katechezių metu perduodamą žinią. Atsidavimas ir meilė kitiems buvo puoselėti visą savaitę tiek praktinių užsiėmimų, tiek kūrybinės veiklos metu ar stovyklos svečių pasakojimuose bei darbuose.

Tvirti apsikabinimai, ašaros akyse paskutinę stovyklos dieną – rezultatas tyros ir tikros krikščioniškos meilės! Tikime, jog visos savaitės metu skleidžiama meilė, deramas santykis pirmiausiai su Dievu bei vienas kitu, taps įprastas kiekvieno stovyklautojo, vadovo ir stovyklautojų tėvų gyvenimuose.

Stovykla nebūtų įvykusi, jei ne mūsų savanorių vadovų komanda, geradarių ir organizacijų skleista meilė šiems vaikams. Ačiū mūsų rėmėjams: Lietuvos Katalikų Religinei Šalpai, verslininkui Audriui iš Kačerginės bei Gediminui ir Danutei Olsevičiams. Vaikų maldos tepadeda Jums ateityje.

„zapyškis.png

Zapyškio šv. Jono Krikštytojo parapijos informacija

««« atgal