Naujienos

Prieš naujus mokslo metus Vilkaviškio tikybos mokytojai ir katechetai susitiko tradicinėje Rudens konferencijoje

Šių metų Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Rudens konferencija visus vaikų ir jaunuolių ugdytojus rugpjūčio 25 d. sukvietė į Marijampolę. Simboliška, kad naujus mokslo metus mokytojai pradėjo Marijos mieste.

Gerai pailsėję, pilni energijos ir naujų idėjų, džiugiai klegėdami konferencijos dalyviai sugužėjo į Šv. arkangelo Mykolo baziliką, kad Eucharistijoje prie Viešpaties kojų sudėtų savo lūkesčius ir troškimus 2017/2018 mokslo metams. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila Šv. Mišių pradžioje pasidžiaugė didele, vieninga tikybos mokytojų bei katechetų šeima ir linkėjo būti tvirtais Gerosios Naujienos skelbėjais toje aplinkoje, į kurią dirbti būsime išsiųsti. Katechetikos ir parapijinės katechezės centro vadovas kun. Linas Baltrušaitis homilijoje jautriais žodžiais padėkojo mokytojams už prasmingą bei nelengvą jų darbą ir ragino širdimi išgyventi susitikimą su Dievu maldoje. Atrodė, jog vadovo paraginimas greitai rado atliepą mokytojų širdyse, nes giesmės persipindamos su maldomis nuoširdžiai suskambėjo po bazilikos skliautais.

Pagrindinė konferencijos dalis persikėlė į Marijonų gimnaziją, kurioje dalyvius ir svečius šiltai pasitiko gimnazijos direktorius Saulius Andriuška. Rudeniškai papuoštoje salėje sveikinimo žodį tarė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Marijampolės savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Pangonis. Prasmingos konferencijos bei naujų mokslo metų palinkėjimus pratęsė pagrindinė pranešėja Danguolė Gervytė RA, Vilniaus „Versmės“ katalikiškos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja dvasiniam ugdymui. Pranešimo tema „Sielovados galimybės mokykloje“ puikiai atliepė į dažniausiai mokytojų užduodamą klausimą: „Kokiais būdais ne tikybos pamokų metu atsiliepti į dvasinius mokinių poreikius?“ Sesuo Danguolė Gervytė įvedė du naujus sielovados terminus: „koridorių pastoracija“ ir „vidujinis“ mokinių ugdymas. Metodai, kuriuos siūlė pranešėja, per daug metų išbandyti praktiškai, patikrinti laiko, atnešę neįtikėtinus rezultatus, pribloškė savo paprastumu ir prieinamumu kiekvienam mokytojui bet kokioje ugdymo įstaigoje.

Aktualius 2017/2018 mokslo metų klausimus palydėjo Marijampolės kultūros centro kamerinio ansamblio „Cantare“, vadovaujamo Svetlanos Maurutienės, koncertas. Nuostabi klasikinė muzika persipindavo su sveikinimais jubiliejų progomis bei nominacijų už aktyvų tikybos mokytojo darbą įteikimu.

Padėkoję už Marijonų gimnazijos svetingumą, konferencijos dalyviai ir svečiai susirinko Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre agapei. Čia mokytojai dalinosi konferencijos įžvalgomis, savo džiaugsmais ir rūpesčiais, sprendė su ugdymu susijusius klausimus, derino planus, kalbėjo apie laukiančius iššūkius... Klegesys, kaip sraunus upelis, tekantis nuo klanų, stiprėjo, augo... Gera buvo stebėti šiltus, draugiškus santykius, geranoriškumą, pasitikėjimu grįstą bendravimą.

Dievo palaimintų naujų mokslo metų Jums, brangieji!

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė

««« atgal