Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2017 09 19)

Rugsėjo 19 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko vyskupijos kunigų susirinkimas. Susirinkimas prasidėjo bendra malda – Valandų liturgija (Dienine), po kurios į susirinkusius kreipėsi vyskupas Rimantas Norvila. Ganytojas pasveikinęs visus tarė įvadinį žodį apibendrindamas vyskupijos aktualijas bei priminė visiems, kad jau yra išleisti visi liturginių valandų tomai lietuvių kalba ir dar kartą paragino neapleisti šios maldos kuri yra labai svarbi kunigo gyvenime. Vyskupas informavo, kad kitas, spalio mėnesio, vyskupijos kunigų susirinkimas vyks Kaišiadoryse. Galiausiai ganytojas pristatė susirinkimo svečią Lietuvos Katechetinio centro direktorių mons. eduk. m. lic. Rimantą Gudlinkį.

Mons. Rimantas Vilkaviškio vyskupijos dvasininkams pirmoje susirinkimo dalyje kalbėjo tema: „Evengelizacija ir katechezė besikeičiančiame pasaulyje“.

Kalbėtojas dalijosi kaip naujai galima prieiti prie žmogaus ir iš naujo pakviesti į tikėjimo džiaugsmą. Juk keičiantis pasauliui keičiasi ir požiūris į tikėjimą ir religiją. Seniau klestėję pastoraciniai būdai tampa nefunkcionalūs, tradiciniai maldos susibūrimai pamažu mažėja. Po ruošimo sakramentams katechezės pakankamai mažai žmonių pasilieka bažnyčioje. Labai dažnai atrodo, kad mes siūlome tai ko dažnai atrodo, kad niekam nereikia. Tikėjimas, ypatingai žiniasklaidoje, pateikiamas iš neigiamos pusės.

Nors tuo pačiu nereikia pulti į paniką, ramino prelegentas, ir šiandien turime dalį šeimų kurios išugdo savo vaikuose tikėjimo daigus, veikia aktyvios bendruomenės kurios rodo gražų tikėjimo pavyzdį, mokyklos ir visuomenė yra pakankamai atviros, kad jose galėtume skleisti tikėjimo žinią, deja labai dažnai mes patys neišnaudojame turimų galimybių.

Todėl pasak Lietuvos Katechetinio centro direktoriaus pasaulyje ir Lietuvoje atnaujinamas katechumenatas. Tai suaugusiųjų katechezė. Darbas su žmonėmis. Maldos grupelių kūrimas ir daugelis kitų Bažnyčios atnaujinimo iniciatyvų. Nesustojant tik paruošiant žmones sakramentams ar juos teikiant, bet būnant kartu su žmonėmis jų gyvenimo kasdienybėje.

Antroje susirinkimo dalyje mons. Rimantas dalijosi suaugusiųjų įkrikščioninimo perspektyvomis Lietuvoje, pristatė naują apeigyną, bei keletą programų, kaip reikėtų vykdyti suaugusiųjų katechumenatą.

Prelegentas priminė ir šiek tiek istorijos, kad šiuolaikinis katechumenatas prasideda devynioliktame amžiuje (1878 m. Afrikoje), (1950 m. Prancūzijoje).

Pasak monsinjoro katechumenatas buvo atgaivintas, kad padėtų ugdyti brandžius ir sąmoningus tikinčius žmones šiandieniniam pasauliui.

Katechumenatas yra skirtas: nekrikštytiems, nepriėmusiems kitų įkrikščioninimo sakramentų, tiems kurie nori atnaujinti savo tikėjimą, tiems kurie buvo pakrikštyti ne Katalikų Bažnyčioje.

Katechumenatas sudarytas iš keturių laikotarpių ir trijų liturginių žingsnių. Kad žmogus gautų naudos iš katechumenato turi būti tvirtai apsisprendęs ir norėti gilintis į tikėjimo paslaptis.

Po keleto skelbimų ir jubiliatų pasveikinimo kunigų susirinkimas buvo baigtas pietumis ir brolišku pasidalijimu prie bendro stalo.

Po pietų susirinkusi kunigų taryba svarstė einamuosius klausimus bei kitų metų svarbiausius įvykius Vilkaviškio vyskupijoje.

Kun. Linas Baltrušaitis

««« atgal