Naujienos

Kandidatų į nuolatinius diakonus skyrimai akolitų tarnystei Vilkaviškio katedroje

Spalio 8 d. Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje vyko neeilinė iškilmė. Čia penki vedę vyrai: Saulius Andriuška, Egidijus Cibauskas, Alvydas Guzikauskas, Žilvinas Jankauskas ir Rolandas Judeikis, besiruošiantys nuolatiniam diakonatui, Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos buvo paskirti akolitų tarnystei.

Iškilmingose Šv. Mišiose Vilkaviškio vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila dėkojo Vilkaviškio vyskupijos nuolatinių diakonų ruošimo centro ugdymo vadovui g. kan., prof., teol. dr. Rimui Skinkaičiui, to pačio centro dvasiniam vadovui kun., teol. dr., grig. gied. lic. Viliui Sikorskui už nuolatinį darbą ugdant ir ruošiant kandidatus nuolatiniam diakonatui. Vyskupas taip pat dėkojo kandidatų šeimų nariams už pagalbą, palaikymą ir buvimą šalia. Galiausiai paragino visus susirinkusius savo malda palydėti kandidatus ir jų šeimų narius šiame paskutiniame žingsnyje link diakonato šventimų.

Homilijoje kun. Vilius Sikorskas akcentavo tarnystę Viešpaties vynuogyne, kaip nelengvą, bet labai prasmingą ir duodančią daug vaisių. Pamokslininkas taip pat prisiminė istorinę dvasininkų ruošimo patirtį, visus šio ruošimo etapus bei perteikė diakonato reikšmingumą Bažnyčioje bei šių dienų pasaulyje. Tuo pačiu kun. Vilius akcentavo dvasinį gyvenimą, be kurio visi teoriniai pasiruošimai neduoda laukiamų gerų vaisių.

Šventė tęsėsi prie bendro stalo, kur kandidatai į nuolatinį diakonatą bei jų šeimų nariai su ganytoju bei šventėje dalyvavusiais dvasininkais dalijosi maistu bei kasdienio gyvenimo džiaugsmais ir vargais.

„20171008_diakonai1.jpg

„20171008_diakonai2.jpg

Kun. Linas Baltrušaitis

««« atgal