Naujienos

A†A Kun. Juozas Marčiulionis (1956–1984–2017)

2017 m. spalio 25 d. mirė kunigas Juozas Marčiulionis.

Kunigas Juozas Marčiulionis gimė 1956 m. rugpjūčio 24 d. Kaune.

1963 - 1974 m. mokėsi Garliavos vidurinėje mokykloje.

1979 – 1984 m. studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1984 m. gegužės 27 d. arkivyskupo Liudviko Povilonio MIC Kauno Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedroje bazilikoje buvo pašventintas kunigu.

Kunigas Juozas Marčiulionis darbavosi šiose pareigose:

nuo 1984 m. gegužės 27 d. – Simno parapijos vikaras;

nuo 1984 m. liepos 31 d. – Kauno Vilijampolės parapijos vikaras;

nuo 1986 m. kovo 18 d. – Šakių parapijos vikaras;

nuo 1988 m. lapkričio 15 d. – Slavikų ir Valakbūdžio parapijų administratorius;

nuo 1994 m. rugsėjo 28 d. – Kaimelio parapijos klebonas;

nuo 1997 m. balandžio 16 d. – Ilguvos bei Žemosios Panemunės parapijų klebonas;

nuo 2003 m. balandžio 28 d. – Kalvarijos parapijos vikaras;

nuo 2004 m. birželio 17 d. – Ūdrijos parapijos klebonas ir Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos vikaras;

nuo 2008 m. birželio 29 d. – Liubavo ir Akmenynų parapijų klebonas;

nuo 2011 m. liepos 20 d. – Garliavos parapijos rezidentas;

Šv. Mišios už kunigą Juozą bus aukojamos spalio 26 d. 18 val. ir spalio 27 d. 8 val. Garliavos Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje.

Laidotuvių Šv. Mišios už mirusįjį bus aukojamos spalio 27 d. 12 val. Garliavos Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje. Po Šv. Mišių kunigas Juozas Marčiulionis, kaip pats ir jo artimieji pageidavo, bus palaidotas Pažėrų kaimo kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilkaviškio vyskupijos kurija

««« atgal