Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados posėdis

Lapkričio 28 d., Marijampolėje esančiame Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre vyko Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados posėdis. Jame dalyvavo aštuoniolika tarybai priklausančių asmenų.

Posėdžio metu buvo pristatyti Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro organizuojami renginiai bei kaip sekasi jiems ruoštis, ieškota atsakymų siekiant išspręsti iškilusius klausimus, priimti sprendimai.

Šiais metais jaunimo centras kviečia jaunuolius į KAIROS rekolekcijas, o savanorius – į padėkos vakarą. Taip pat keli jaunuoliai keliaus į Bazelyje vyksiantį Naujametinį Taizé susitikimą.

Ateinančiais metais Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras važiuos į miestelius – kviesime į šlovinimo vakarus, o su parapijų jaunimo chorais susitikti chorų šventėje „Pakilk ir šviesk, Dievo Bažnyčia“ jau vasario 3–4 d. Garliavoje. Taip pat planuojame sukviesti visus besiruošiančius Sutvirtinimui į Alytų ir kartu švęsti Sekmines. Jau brėžiamos veiklos gairės vasarai – svarstoma galimybė surengti stovyklą norintiems šlovinti. Planuojame porai savaičių vykti į Vokietiją, kur susitiksime su bandradarbiais iš Trier vyskupijos.

Norite prisijungti? Mielai kviečiame! :)

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras

««« atgal