Naujienos

A†A kun. Vytautas Užkuraitis (1930–1960–2018)

2018 m. vasario 22 d. Marijampolės ligoninėje mirė kunigas Vytautas Užkuraitis.

Kunigas Vytautas Užkuraitis gimė 1930 m. rugsėjo 8 d. Mikniškės kaime, Šakių rajone, Ilguvos parapijoje.

Mokėsi Kriūkų vidurinėje mokykloje.

1955 – 1960 m. studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1960 m. balandžio 13 d. buvo pašventintas kunigu.

Kunigas Vytautas Užkuraitis darbavosi šiose pareigose:

nuo 1960 m. birželio 24 d – II Alytaus parapijos vikaras;

nuo 1962 m. birželio 26 d. – Barzdų parapijos klebonas;

nuo 1964 m. lapkričio 30 d. – Liubavo parapijos klebonas;

nuo 1972 m. liepos 4 d. – Surviliškio parapijos administratorius;

nuo 1975 m. liepos 12 d. – Griškabūdžio parapijos administratorius;

nuo 1992 m. gegužės 31 d. – Ūdrijos parapijos klebonas;

nuo 1997 m. spalio 7 d. – Keturvalakių parapijos klebonas;

nuo 2005 m. birželio 29 d. – Griškabūdžio parapijos altarista;

nuo 2007 m. spalio 12 d. – persikėlė gyventi į Marijampolės specialiuosius socialinės globos namus;

nuo 2013 m. birželio 21 d. – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų kapelionas.

Kunigas Vytautas Užkuraitis buvo žmonių mylimas Dievui ir Bažnyčiai atsidavęs kunigas.

Kunigas Vytautas visuomet buvo šiltas, atviras ir gyvai bendraujantis kunigas, savo tarnyste sušildęs daugelį gyvenimo kelyje sutiktų žmonių.

Mirusysis pašarvotas Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose. Šv. Mišios šių namų koplyčioje už kun. Vytautą bus aukojamos vasario 23 d. 10 val., po Šv. Mišių velionis bus išlydėtas į Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčią, kurioje ilgus metus tarnavo žmonėms.

Laidotuvių Šv. Mišios vasario 24 d. 13 val. Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje, po Šv. Mišių kunigas Vytautas Užkuraitis, kaip pats pageidavo, amžinojo poilsio atguls šios bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilkaviškio vyskupijos kurija

««« atgal