Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2018 05 08)

Gegužės 9 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko vyskupijos kunigų susirinkimas. Susirinkimas prasidėjo bendra Valandų liturgijos malda, po kurios visus pasveikino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Be kitų svarbių aptariamų klausimų ir aktualijų, šiame kunigų susitikime daug dėmesio buvo skiriama popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje. Šio vizito organizacinio komiteto narė Toma Bružaitė susirinkusiems vyskupijos kunigams pristatė popiežiaus apsilankymo Lietuvoje detales, ragino ruoštis popiežiaus apsilankymo renginiams ir aktyviai juose dalyvauti suburiant parapijų bendruomenes. Taip pat buvo pristatytas oficialus vizito Lietuvoje logotipas ir šūkis. Laikas iki apaštališkojo vizito yra puiki proga iš naujo pažinti popiežių Pranciškų, stiprinti sielovadą ir evangelizaciją parapijose bei įvairiose miesto bendruomenėse, todėl buvo duota keletas idėjų kaip paruošti bendruomenių narius popiežiaus apsilankymui.

Antroje susitikimo dalyje vyskupas kalbėjo apie pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui svarbą ir aktualumą. Savo patirtimi ruošiant jaunuolius šiam sakramentui dalijosi Garliavos parapijos klebonas kun. Gintaras Urbštas. Pristatant minėtos parapijos Sutvirtinimo sakramento pasiruošimo metodiką buvo pabrėžiama jaunuolių tarpusavio bendystės svarba, savanorių pagalba ir bendruomenės palaikymas. Susirinkimas buvo baigtas pietumis ir pabendravimu prie bendro stalo, o vėliau susirinkusi kunigų taryba svarstė kitus svarbius Vilkaviškio vyskupijos klausimus.

Referentė Ona Kuzmaitė

««« atgal