Naujienos

Kunigų susirinkimai dekanatuose

Ruošiantis popiežiaus Pranciškaus apsilankymui Lietuvoje, Vilkaviškio vyskupijoje įpusėjo kunigų susirinkimai dekanatuose. Juose aptariamas pats popiežiaus vizitas, akcentuojant pasiruošimo jam svarbą. Dalijamasi įvairių iniciatyvų idėjomis ir jų įgyvendinimo galimybėmis parapijose suburiant bendruomenes, bei ruošiant žmones susitikimui su popiežiumi. Šis laikas iki popiežiaus vizito gali būti puiki proga iš naujo pažinti Apaštališkąjį ganytoją.

2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamentas, todėl vyskupijoje besidarbuojantiems kunigams susirinkimų metu yra pristatomos Vilkaviškio vyskupijos asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisyklės. Kunigai yra supažindinami su šiuo reglamentu ir jo teisinėmis nuostatomis. Kalbama apie svarbius klausimus, susijusius su minėtu dokumentu, siūlomi iškylančių problemų sprendimo būdai.

Taip pat svarbią dalį susirinkimuose užima suaugusiųjų katechumenato ir pasiruošimo jam klausimai bei aptarimas. Katechumenatas yra Katalikų Bažnyčios programa, skirta pasirengti priimti įkrikščioninimo sakramentus, bei tokiu būdu pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Vilkaviškio vyskupijoje toks pasiruošimas bus organizuojamas Garliavoje, Marijampolėje ir Alytuje.

Gegužės 24 d. kunigų susirinkimas jau vyko Garliavoje (Aleksoto d.), gegužės 31 d. – Alytuje (Alytaus d.), birželio 6 d. – Alvite (Vilkaviškio d.), birželio 8d. – Marijampolėje (Marijampolės d.).

Planuojami ir ruošiami susitikimai likusiuose dekanatuose.

Referentė Ona Kuzmaitė

««« atgal