Naujienos

Nuolatinių diakonų šventimai (2018 06 10)

Š. m. birželio 10 d., Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje buvo švenčiama dviguba šventė. Minint Vilkaviškio vyskupijos dangiškojo globėjo šv. Antano Paduviečio atlaidus, vyskupas Rimantas Norvila nuolatinių diakonų šventimus suteikė keturiems vyrams. Beveik keturis metus trukusias studijas ir dvasinio ugdymo programą baigė nuolatinio diakono tarnystei pasiruošę kandidatai. Šie vyrai atsiliepė į Dievo kvietimą ypatingu būdu tarnauti žmonėms ir Bažnyčiai. „Sustiprinti sakramentinės malonės ir bendraudami su vyskupu bei jo kunigais, diakonai tarnauja Dievo tautai liturgijos, žodžio ir meilės tarnyba.“ (plg. Lumen gentium, 29)

„diakonai2.jpg

Iškilmingose šv. Mišiose gausiai dalyvavusios bendruomenės akivaizdoje šventimus priėmė Egidijus Cibauskas, Rolandas Judeikis, Saulius Andriuška ir Žilvinas Jankauskas. Po šv. Mišių visi pasveikino naujuosius vyskupijos diakonus, linkėdami Dievo palaimos naujos tarnystės kelyje. Šventė tęsėsi prie bendro stalo drauge su diakonų šeimų nariais ir atvykusiais svečiais.

„diakonai1.jpg

Diakonas Egidijus Cibauskas paskirtas į Garliavos Švč. Trejybės parapiją, diakonas Rolandas Judeikis - į Veisiejų Šv. Jurgio parapiją, diakonas Saulius Andriuška - į Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapiją, o diakonas Žilvinas Jankauskas - į Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo parapiją.

Referentė Ona Kuzmaitė

««« atgal