Naujienos

Pal. Jurgio Matulaičio MIC diena Marijampolėje

„Stebėtinu keliu patinka Tau, Viešpatie, mane vesti. Bet kas Tavo kelius ir sumanymus atspės. Štai aš, Tavo tarnas: siųsk mane, kur nori. Kaip kūdikis puolu Tavo prieglobstin: nešk mane. Keblumų, kliūčių ir sunkenybių keliu patinka Tau mane vesti, dėkui Tau ir už tai, labai dėkui. Tikiuosi, kad tuo keliu beeidamas ne taip greit suklysiu, nes tai kelias, kuriuo ir mano mieliausias Išganytojas Jėzus Kristus ėjo.“

Birželio 12 d., antradienį, 12 val. Šv. arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje prie pal. Jurgio Matulaičio altoriaus aukotos šventosios Mišios.

Šv. Mišioms aukojo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC. Kartu šv. Mišias koncelebravo vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, kancleris kun. Linas Baltrušaitis ir kiti kunigai. Homiliją sakė kun. Vytautas Mazirskas.

Šv. Mišiose dalyvavo Punsko pal. J. Matulaičio draugijos nariai. Šv. Mišias transliavo Marijos radijas.

Rūta Jurkšaitė

««« atgal