Naujienos

Sutvirtinimo sakramentas Balbieriškyje

Birželio 22 d. Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožinio parapijoje buvo švenčiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Ši iškilmė tapo istoriškai ypatinga - tai pirmasis Sutvirtinimas po šios bažnyčios atstatymo. 2015 m. rugpjūčio 8 d. ankstesnę bažnyčią sunaikino gaisras, tačiau gausiom parapijos klebono R. Veprausko, parapijiečių ir visos bendruomenės pastangomis bei lėšomis šiemet ji buvo atstatyta ir kovo 3 d. konsekruota. Turime naujus maldos namus, kuriuose bendrai maldai gausiai renkasi parapijos nariai ir svečiai.

Tokiame gausiame tikinčiųjų būryje Sutvirtinimo sakramentą teikė J. E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Po šv. Mišių šventiškai nusiteikę sutvirtintieji sveikino vieni kitus ir dėkojo ganytojui bei parapijos klebonui.

Dievo palaimos ir gausių Šv. Dvasios dovanų !

„balbieriskis.jpg

Referentė Ona Kuzmaitė

««« atgal