Naujienos

Kunigystės šventimai (2018 06 29)

Birželio 29 d., Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėje, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila kunigystės šventimus suteikė dviem diakonams – Valdemarui Mačiui ir Giedriui Bakūnui MIC.

Švęsti iškilmingą Eucharistijos liturgiją ir kartu melstis už šventinamuosius į Vilkaviškio katedrą susirinko gausus būrys tikinčiųjų. Visus pasveikinęs vyskupas pamokslo metu dėkojo Dievui už naujus kunigus, jų pašaukimą, o ypač už tai, kad į šį Dievo kvietimą atsiliepė Giedrius ir Valdemaras. „Kiekvienu pašaukimu Bažnyčia džiaugiasi, kaip ypatingu Dievo malonės pasireiškimu. Pati pašaukimo dovana ateina iš Kristaus.“

Po šv. Mišių naujai pašventintuosius kunigystės tarnystei gausiai sveikino artimieji, draugai ir bičiuliai. Vėliau šventinė bendrystė ir sveikinimai tęsėsi prie bendro stalo parapijos salėje.

Kunigas Giedrius Bakūnas MIC paskirtas darbuotis Kauno šv. Gertrūdos bažnyčioje, o kunigas Valdemaras Mačys - Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje.

Dėkojame Dievui už šiuos kunigus ir meldžiame jų tarnystei reikalingų malonių.

„sventimai3.JPG

„sventimai2.JPG

Referentė Ona Kuzmaitė

««« atgal