Naujienos

Patilčių Šv. Petro Išvadavimo bažnyčios konsekracija (2018 06 30)

Birželio 30 d. Patilčių kaimo bendruomenės tikintiesiems tapo ypatinga švente – konsekruota naujoji parapijos bažnyčia. Vietoj 1920 m. pastatytos laikinosios bažnytėlės nutarta statyti naują ir 1940 m. buvo parengtas projektas. Tačiau tik šiandien jis tapo pilnai įgyvendintas. Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos klebono prelato Juozo Pečiukonio rūpesčiu ir iniciatyva 2009 m. senoji medinė bažnyčia buvo nugriauta, ir pradėta statyti naujoji, mūrinė. Bažnyčios projektą sukūrė architektas Arūnas Lukoševičius. Šiandien galime džiaugtis naujais Dievo namais – Patilčių Šv. Petro Išvadavimo bažnyčia. Tai pirmoji tokio titulo bažnyčia Lietuvoje.

Šia ypatinga proga švęsti bažnyčios pašventinimo liturgijos gausiai susirinko parapijiečiai ir svečiai. Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, drauge meldėsi vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir būrys kunigų iš įvairių parapijų. Ganytojas kreipėsi į tikinčiuosius primindamas parapijos ir bažnyčios istoriją, bei ragindamas nepamiršti, kad šioje šventovėje visada ypatingai artimai galima sutikti Dievą, pasiliekantį su mumis Švč. Sakramente ir būtent tokiu būdu šie Dievo namai tampa Dangaus Karalystės prieangiu.

Po šv. Mišių buvo pasirašytas bažnyčios konsekravimo aktas, išsakytos sveikinimo kalbos ir įteiktos padėkos bei Apaštaliniai palaiminimai įvairiai prisidėjusiems prie bažnyčios statybos. Vėliau šventė tęsėsi bažnyčios kieme, kur vyko muzikinė programa ir agapė.

„patilciai1.JPG

Referentė Ona Kuzmaitė

««« atgal