Naujienos

Kunigų paskyrimai

Neopresbiteris Valdemaras Mačys paskirtas Šakių parapijos vikaru.

Kun. Vitalij Volodkovič atleistas iš Šakių parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Prienų parapijos vikaru.

Kun. Arnas Budrius atleistas iš Prienų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaru.

Kun. Valdemaras Smulskis atleistas iš Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Alytaus Šv. Kazimiero parapijos vikaru.

Kun. Rimantas Venslova atleistas iš Alytaus Šv. Kazimiero parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kalvarijos parapijos vikaru.

Kun. Dainius Gurevičius atleistas iš Gražiškių bei Vištyčio parapijų klebono pareigų ir paskirtas Gelgaudiškio parapijos klebonu.

Kun. Kęstutis Sprangauskas atleistas iš Gelgaudiškio parapijos klebono pareigų ir paskirtas Gražiškių bei Vištyčio parapijų klebonu.

Kun. Algirdas Petras Kanapka paliekant visose kitose pareigose yra atleistas iš Akmenynų parapijos klebono pareigų.

Kun. Algirdas Žukauskas paliekant visose kitose pareigose yra paskirtas Akmenynų parapijos klebonu.

««« atgal