Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centrų savanorių stovykla

Liepos 13-15 dienomis, Liškiavoje vyko kasmetinė Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centrų savanorių ir jų šeimos narių stovykla. Šiais metais pabūti drauge susibūrė 64 žmonės iš įvairių vyskupijos vietų. Gausiausiai dalyvavo savanoriai iš Vilkaviškio ir Alytaus dekanatų.

Stovyklos temai buvo pasirinkta Šv. Rašto eilutė: „ Tuomet aš tariau: štai ateinu, kaip knygos rietime apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve, valios“ (Žyd 10, 7) Vyko daug įvairių veiklų ir užsiėmimų: drauge meldėmės, žaidėme, bendravome, dalijomės darbo patirtimi, sunkumais ir džiaugsmais.

„liskiava2.JPG

„liskiava1.JPG

Penktadienio vakarą susirinkusieji turėjo susipažinimo, žaidimų ir bendrystės vakarą. Šeštadienio rytą pradėjome bendra malda ir giesmėmis koplyčioje, o vėliau, po pusryčių, savo gyvenimo patirtimi ir Dievo valios ieškojimu su susirinkusiais dalijosi svečiai iš Gyvųjų akmenų bendruomenės. Vakare vyko susitaikinimo pamaldos ir šv. Mišios kurias aukojo Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro kuratorius kun. Žydrūnas Kulpys. Sekmadienio rytą pradėjome bendra malda ir kelione kryžiaus kelio stotimis. Vėliau šeimos įsijungė į šv. Mišių liturgiją su vietos bendruomene Liškiavos bažnyčioje. Po bendrų skanių pietų ir pasidalinimo apie praėjusį savaitgalį visi išsiskirstė su geriausias įspūdžiais ir šiltomis, plačiomis šypsenomis.

„liskiava3.JPG

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras

««« atgal