Naujienos

Prienų bažnyčioje konsekruotas naujasis altorius

Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios bendruomenė šventė svarbų įvykį – iškilmingą naujojo bažnyčios altoriaus konsekravimą. Iškilmėse dalyvavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Šv. Mišias už parapiją, visus jos gyventojus ir geradarius kartu su vyskupu aukojo Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos klebonas kanauninkas Valius Zubavičius ir Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos klebonas kanauninkas dekanas Jonas Baliūnas. Iškilmių metu buvo pašventinta ir nauja sakykla.

Naujasis altorius įrengtas pagal II Vatikano Susirinkimo liturginius reikalavimus ir atitinka bažnyčios architektūrinį stilių, pagamintas Osvencime (Lenkija), bažnytinių baldų dirbtuvėje.

Kreipdamasis į tikinčiuosius vyskupas R. Norvila priminė, kad altorius yra stalas, prie kurio vyko Paskutinė vakarienė ir buvo įsteigtas Eucharistijos sakramentas. Nuo seno bažnyčių altoriai buvo puošiami krikščioniška simbolika. Ir naujojo Prienų bažnyčios altoriaus priekinėje dalyje yra įprasti simboliai IHS, ženklinantys Kristų - mūsų Atpirkėją. Ant viršutinės altoriaus dalies, vadinamos mensa, po konsekravimo tiesiamos staltiesės. Jos primena drobules, kuriose buvo suvyniotas nukryžiuotasis Viešpats. Vyskupo teigimu, ir bažnyčia, ir joje esantis altorius, ir pats Mišių aukojimas turi labai daug simbolių, kuriuos apmąstant galime geriau pažinti tikėjimo slėpinius. Ir tai mus augina vienybėje su Viešpačiu bei mūsų tikėjimą daro vis gilesnį. Pasak vyskupo, altoriaus konsekravimas yra ypatingai svarbus momentas: prie altoriaus susirenkame dvasinei puotai, kaip šeima susirenka bendrystei – ne tik pasistiprinimui maistu, bet ir šeimos sustiprinimui. Pulpitas (sakykla) duoda galimybę išgirsti Dievo žodį. Žmogus skubėdamas kasdienybėje dažnai nesuranda pakankamai laiko apmąstyti Dievo žodžiui, gilintis į jį. Bažnyčia ragina, kad šventą dieną - sekmadienį - paliktume visus darbo rūpesčius ir skirtume šiek tiek laiko dvasiniams reikalams – Kristaus mokymui, Dievo žodžiui. Kad nusiraminus po visų darbų ir rūpesčių galėtume tą mums labai svarbų Dievo žodį geriau perprasti, kad jo dėka galėtume taip keisti ir tvarkyti savo gyvenimą, kad pasiektume ir Amžinybę.

Vyskupas R. Norvila patepė altorių Šventuoju Krizmos aliejumi ir smilkė smilkalais. Altorius buvo uždengtas staltiesėmis, pastatytos vaško žvakės, kurios buvo uždegtos nuo velykinės žvakės ugnies.

Po šv. Mišių buvo pasirašytas Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios altoriaus konsekravimo aktas. Vėliau šventė tęsėsi parapijos namų salėje vykusioje agapėje.

Parengta pagal Laimos Duoblienės aprašymą

««« atgal