Naujienos

Kunigų paskyrimai

Prel. Juozas Pečiukonis yra atleidžiamas iš Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio, Daukšių Šv. Jurgio ir Patilčių Šv. Petro Išvadavimo parapijų klebono bei Marijampolės dekanato dekano pareigų ir skiriamas Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos altarista.

Kun. Darius Vasiliauskas yra atleidžiamas iš Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebono pareigų ir yra skiriamas Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio, Daukšių Šv. Jurgio ir Patilčių Šv. Petro Išvadavimo parapijų klebonu.

Kun. Rytis Baltrušaitis užbaigus tarnystę Kauno šv. Mato gimnazijoje yra atleidžiamas nuo pareigos padėti sielovadoje Garliavos Švč. Trejybės parapijoje ir yra skiriamas Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonu.

Kan. Deimantas Brogys paliekant visose kitose pareigose, yra skiriamas Marijampolės dekanato dekanu.

Kun. Sławomir Krzysztof Brewczyński yra atleidžiamas iš Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos parapijos klebono pareigų.

««« atgal