Naujienos

Atlaidai Kapčiamiestyje

Rugsėjo 9-ąją Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos parapija šventė Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. Atlaidų iškilmei vadovavo Veisiejų Šv. Jurgio parapijos klebonas Žydrūnas Burnys. Šv. Mišių pradžioje vyko Eucharistinė procesija aplink bažnyčią. Svečias sakė ir homiliją. Pasveikinęs susirinkusius maldininkus su Marijos Gimtadienio švente, priminė Marijos tėvų, Onos ir Joakimo gyvenimo istoriją, Marijos gimimą. Trejų metukų Mariją tėvai paaukojo Viešpačiui, pagal jų išankstinį pažadą. Jai, sulaukus 12 metų, Angelas padarė Apreiškimą, kad ji pagimdys Dievo Sūnų. Peržvelgė tolimesnį Marijos gyvenimą nuo pat Jėzaus gimimo iki mirties. Paminėjo, kad nuo XV amžiaus Marija garbinama Lietuvoje. Papasakojo jos apsireiškimo Šiluvoje istoriją. Priminė, kiek nuo to laiko žmonės patyrė įvairių malonių. Tai liudija ir daugybė padėkos votų prie Marijos paveikslo. Vieni noriai dalijasi patirtais stebuklais, kiti tai laiko savo širdyje. Tačiau drąsiai galima sakyti, kad išsipildė Šv. Rašto žodžiai – per Mariją Kristus atėjo į pasaulį. Jos buvimas su Juo nuo gimimo iki kryžiaus mirties kartu, ir kreipimąsis į ją, tai kreipimąsis į Jėzų ir jo Tėvą. Tos visos gautos malonės, pagijimai, stebuklai vyksta ir šiandien, yra gyvi liudytojai. Homiletas ragino tikėti ir pasitikėti, jeigu kreipsimės, būsime išklausyti, nors ne visada mums suprantamu būdu, bet Dievo galybe.

Po Mišių parapijos klebonas džiugiai dėkojo iškilmės vadovui, vargonininkui, choristams, procesijos dalyviams, visiems geros valios parapijiečiams, atlaidų piligrimams. Pareiškęs, jog nutaręs neniokoti gamtos, neraginęs pinti vainikų, tik prašęs parapijiečių Marijos Gimtadienio šventę papuošti rožėmis. Ir tikrai baltos rožės karaliavo bažnytėlėje. Jas paaukojo verslininkų šeimos, atskiros parapijietės. Klebonui beliko tik džiaugtis ir dėkoti. Šiame Lazdijų rajono pakraštyje susibūrusi Kapčiamiesčio bendruomenė aktyviai dalyvavo eisenoje, garbinant Švč. Sakramentą. Nešė vėliavas, barstė gėles nemažai jaunimo ir vidutinio amžiaus tikinčiųjų. Senoliai jau tik malda palydėjo... Procesijoje ir Mišių metu Viešpatį šlovino, jam dėkojo balsingas Sumos choras, vadovaujamas vargonininko maestro Laimiaus Juškaičio. Atnašoms vadovavo Kapčiamiesčio bendruomenės pirmininkė Raminta Zelenauskaitė. Atlaidų iškilmėje su savo pagalbininkėmis dalyvavo Senelių globos namų direktorė, Caritas vadovė Lina Janulevičienė.

Kun. J. Alesius džiaugėsi ir gražiai sutvarkyta bažnyčia. Verslininko Gintaro Orliuko 30 kubų padovanota mediena pavirto šventovės apdailos detalėmis. Didelis indėlis meistro, staliaus iš Padumblių kaimo Geniuko Egidijaus Ražuko. Jis „meistravojo“ tiek iš šventovės vidaus, tiek iš išorės. Dailylentes paruošė, gerai išdžiovino garsus skulptorius Antanas Česnulis.

Klebonas parapijiečiams perdavė Jo Ekscelencijos Vilkaviškio vyskupijos vyskupo Rimanto Norvilos prašymą vykstantiems į susitikimą su Popiežiumi, pasiruošti tai padaryti tyra sąžine – atlikti išpažintį savo parapijose. Dar pridėjo ir savo patirties perliukus, dalyvaujant Jono Pauliaus II sutiktuvėse. Aplenkdamas klegančių būrelį maldininkių, grįžtančių iš susitikimo su popiežiumi ir aptariančių įvairias kitas nereikšmingas smulkmenas, klebonas paklausęs, ar jos pasimeldę už popiežių. Tik staiga jos nutilę, pasimetę... Todėl kebonas patarė ir savo parapijiečiams nepamiršti pasimelsti už popiežių.

Vyskupas aplankęs kitas Lazdijų dekanato parapijas, užsukęs ir į Kapčiamiestį. Kartu su klebonu pasidžiaugę atliktais darbais, aptarė būsimus. Jo Ekscelencijai patiko ir G. Ražuko darbai bažnytėlėje, patiko parapijiečių aktyvus dalyvavimas bendruomenės gyvenime.

Man taip pat buvo malonu matyti kaip saldainiukas išpuoštą, sutvarkytą šventovę, patiko šio krašto žmonių tikėjimas, jog su Dievo pagalba tu gali gyventi čia, savo protėvių žemėje ir dirbti, kurti, dalintis meile ir gerumu, ir mylėti Dievą ir Tėvynę Lietuvą.

„kapciamiestis1.jpg

„kapciamiestis2.jpg

Alvyra Grėbliūnienė

««« atgal