Naujienos

Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje

Rugsėjo 22 ir 23 dienomis įvykęs popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje visiems kartu ir kiekvienam asmeniškai dovanojo nepamirštamų įspūdžių. Susitikti su Šventuoju Tėvu į Kaune ir Vilniuje vykusius renginius atvyko gausus būrys dalyvių. Taip pat ir Vilkaviškio vyskupijos tikintieji gausiai papildė susirinkusiųjų minias, bei turėjo įvairių tarnysčių pagrindinių vizito renginių metu. Praėjus dviems dienoms, kupinoms tikėjimo bendrystės, dalijamės keletu dalyvių atsiliepimų:

"Tai malonės laikas visiems lietuviams. Popiežius atvyko į Lietuvą, kad žvelgdamas į mus, praeitų padrąsintų naujiems tikėjimo žygiams ateityje. Buvo daug vietų kur buvo galima pamatyti ir išgirsti popiežių, bet mane labiausiai palietė susitikimas, kuris vyko Kauno arkikatedroje. Tame susitikime popiežius rėmėsi ne tik jau parašytu tekstu, bet ir gyvu žodžiu, kuris akivaizdžiai parodė, kad visi susirinkę katedroje jam rūpi. Jis visus kunigus ir pašvęstuosius ragino nebūti funkcionieriais, bet tėvais ir motinomis šalia jų esantiems žmonėms, o tai geriausiai iliustravo savo pavyzdžiu būdamas ne tik popiežiumi, Kristaus vietininku žemėje, bet paprasčiausiai geru bei rūpestingu tėvu, atvykusiu į Lietuvą aplankyti visų savo vaikų, kurie jį nori pamatyti, susitikti ir prisiliesti." (Kun. Linas)

"Man buvo Dievo dovana ir Jo buvimo kartu su mumis ženklas – vaivorykštė, pasirodžiusi danguje, Santakoje atvykus Popiežiui Pranciškui. Didelė Dievo dovana buvo kartu su mūsų vienuolijos seserimis patarnauti pietų metu Popiežiui ir kartu su juo valgiusiems vyskupams. Žavi ir įkvepia Popiežiaus Pranciškaus paprastumas, nuolankumas, meilė ir dėmesys žmogui! Džiugino širdį susirinkusių žmonių daugybė!" (Ses. Pranciška SF)

"Labiausiai sujaudino popiežiaus sustojimas palaiminti ligonių prie pal. M. Sopočkos hospiso. Tuo metu turėjau laisvą valandėlę, todėl stebėjau šį tiesiogiai transliuotą momentą savo kambaryje. Kaip gražu, kad popiežius susitiko su pačiais silpniausiais, taip arti mirties esančiais ir parodė dar vieną "išėjimo į pakraščius" pavyzdį. Taip pat vis prisimenu susitikime su kunigais, pašvęstaisiais ir seminaristais popiežiaus ištartus raginimus būti arti Dievo (trokšti Jo) ir arti žmonių (nuoširdžiai jais rūpintis), nepamiršti savo šaknų ir protėvių-kankinių (iš jų pavyzdžio semtis stiprybės). Skaitau šią popiežiaus kalbą dar ir dar kartą - kokia ji įkvepianti!" (Klier. Tautvydas Kapcevičius)

"Galimybė būti šalia popiežiaus, jam patarnauti per šv. Mišias- įvykis, kuris keičia, stiprina, prisiliečia prie mano gyvenimo. Ypatingos Dievo malonės ir susitikimo su Juo laikas. Popiežių Pranciškų sutikau kaip kuklų, dėmesingą, mylintį Ganytoją. Aukojamose šv. Mišiose svarbiausias buvo Jėzus. Tą aiškiai pajutau širdimi. Savo nuolankia laikysena tai parodė ir popiežius. Galimybė prisiliesti prie Ganytojo, linkėti Jam ramybės, iš Jo rankų priimti Komuniją- stebuklas, kuris palietė mane, mano šeimą, draugus. Myliu Dievą ir noriu Jam tarnauti liudijant patirtą meilę, išgyventą susitikimo šviesą..." (Diak. Saulius)

"Savanorystė tikrai paliko didžiuli įspūdį, teko sutikti daug nuostabiu žmonių. Mano atsakomybė buvo cirkuliacija, todėl teko pasitikti žmones. Buvo nuostabu kad 4 ar 5 val. ryte eina žmonės ir šypsosi, linki geros dienos, domisi kaip mums sekasi. Paprasti praeiviai klausia, ar mes nesušalom, siūlė arbatos ir maisto. Teko lydėti kunigą dalinti komuniją. Jis buvo užsienietis, bet mums pavyko susikalbėti, o tai buvo labai šilta ir nuoširdu. Žmonės buvo nuoširdūs ir supratingi, dėkojo mums ir džiaugėsi renginiu. Jų šypsenos mums teikė daug energijos dar labiau šypsotis." (Savanorė Evelina)

"Buvo nuostabu drauge darbuotis Dievo garbei. Ačiū jums už pakvietimą dalyvauti prasmingoje veikloje. Gyvuokite, bičiuliai. Su Dievu." (Ministrantas Andrius)

"Garbė Jėzui Kristui! Šio šeštadienio įspūdžiai buvo tikrai labai geri, smagu buvo sutikti popiežių su tokiu dideliu būriu patarnautojų! Šventės organizavimas buvo tiesiog puikus, net lietus jos nesugadino!" (Ministrantas Povilas)

"Besvarstant, kas labiausiai įstrigo iš susitikimo su popiežiumi Pranciškumi, iškyla keli dalykai – šiluma, bendruomeniškumas, gyvumas ir giedrumas. Žinau, kad ten buvo ir tų, kurie atėjo pamatyti svarbaus žmogaus, bet visgi... Dauguma atkeliavo jungtis į bendrą maldą su šventuoju Tėvu, išgirsti, ką konkrečiai mums, Lietuvos jaunimui Jis nori pasakyti, kur nori paraginti, padrąsinti. Širdyje jaučiu, kad popiežiui savo misiją įvykdyti pavyko – Vilties kibirkštėlę tikrai įsižiebė. Ta milžiniška minia susirinkusi Katedros aikštėje parodė, kad mūsų šalies bažnyčia dar tikrai gyva ir turi ateitį, o popiežius savo apsilankymu priminė, jog esam mylimi ir brangūs visuotinei Bažnyčiai ir Viešpačiui." (Dalyvė Laura)

„vizitas1.JPG

„vizitas2.JPG

„vizitas.JPG

„vizitas3.JPG

««« atgal