Naujienos

Apaštalinio nuncijaus viešnagė Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje

Šv. Arkangelo Mykolo atlaiduose rugsėjo 30 dieną Garliavos parapijos ganytojai ir tikintieji sulaukė ypatingų svečių - Apaštalinio nuncijaus Baltijos kraštams arkivyskupo dr. Pedro Lopez Quintana, asmeninio Apaštalinio nuncijaus sekretoriaus kunigo Mindaugo Šlausto, apaštalinės nunciatūros sekretoriaus kunigo Christopher T. Washington ir Vilkaviškio vyskupijos vyskupo Rimanto Norvilo bei Veiverių parapijos klebono Kęstučio Vosyliaus. Juos pasitiko Garliavos švč. Trejybės parapijos klebonas Gintaras Urbštas, susikaupę tikintieji. Šv. Mišios buvo aukojamos įvairiomis tikinčiųjų intencijomis, taip pat jose kaip ir kasmet buvo meldžiamasi už policijos darbuotojus bei pedagogus. Džiugu, kad Popiežiaus atstovas Baltijos kraštams ark. dr. Pedro Lopez Quintana ne tik atvyko į mūsų parapiją, bet ir lietuvių kalba meldėsi drauge su tikinčiaisiais, taip išreikšdamas pagarbą ir mūsų šaliai Lietuvai, ir jos tikintiesiems. Nuncijaus pamokslą iš italų kalbos išvertė kunigas Mindaugas Šlaustas. Iškilmingoje atnašų procesijoje prie altoriaus buvo atneštos Kauno rajono policijos komisariato dovanotos eismo saugos priemonės ir pedagogės, humanitarinių mokslų daktarės Ingos Stepukonienės sudarytos knygos. Po šv. Mišių ir atlaidų procesijos tikintieji turėjo išskirtinę progą pasiklausyti Apaštalinio nuncijaus pasidalijimo apie popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje. Buvo perduoti patys giliausi Šventojo Tėvo išgyvenimai apmąstant Lietuvos žmonių kančias, patirtas praeityje, taip pat meilė mūsų kraštui, raginimas kurti ateitį, išsaugant tradicijas. Kadangi paskutinį rugsėjo sekmadienį yra minima Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena, Apaštalinis nuncijus bei Vilkaviškio vyskupas viešnagės pabaigoje pašventino automobilius bei keliautojus. Dėkojame garbiems mūsų svečiams už apsilankymą, tarnystę, šiltą, Dievo meilės kupiną bendrystę.

„nuncijusgarliavoje.JPG

„nuncijusgarliavoje1.JPG

Rita Pauliukaitienė

««« atgal