Naujienos

Padėka už popiežiaus Pranciškaus vizitą

Lietuvos vyskupai kviečia tikinčiuosius spalio 21 d., sekmadienį, rinktis vyskupijų katedrose ir kitose šventovėse į Šv. Mišias, kurių metu bus dėkojama už popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo vizito metu gautas malones.

Šia intencija raginame melstis kuo gausiau ir Vilkaviškio vyskupijoje.
Iškilmingą Eucharistiją švęsime spalio 21 d. 12 val., Vilkaviškio katedroje. Joje yra laukiami visi tikintieji norintys kartu dėkoti Dievui už popiežiaus Pranciškaus vizitą ir visas per jį patirtas malones.

Kviečiame visus jungtis į bendrą padėkos maldą.

„katedra.jpeg

««« atgal