Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro 20 metų jubiliejus

2018 m. spalio 12-oji diena Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centrui tapo ypatinga švente. Iškilmingai ir džiugiai minėjome šio centro įsteigimo 20-metį.

Prieš du dešimtmečius, 1998 m. spalio 14 d., buvo įsteigtas VšĮ Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras. Tuometinis steigėjas – Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis MIC. 2015 m. birželio 25 d. VšĮ likviduota ir vietoj jos įsteigta religinė bendruomenė, kuri vadovaujasi Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos patvirtintais įstatais.

Į smagią gimtadienio šventę vyskupijos pastoraciniame centre susirinko būrys svečių. Tarp jų - buvę ir esami Jaunimo centro darbuotojai, savanoriai, draugai, sielovados tarybos nariai – kunigai, bei iš įvairių Lietuvos vietų su sveikinimais atvykę kolegos: atstovai iš Kauno arkivyskupijos jaunimo centro, Panevėžio, Telšių, Šiaulių vyskupijų jaunimo centrų atstovai, taip pat Lietuvos jaunimo pastoracinės tarybos sekretorė Roberta Randė, bendradarbiai iš kitų vyskupijos centrų.

Šventė 14val. prasidėjo šv. Mišiomis pastoracinio centro koplyčioje. Drauge meldėmės, giedojome, dėkojome Viešpačiui už ilgą ir vaisingą Jaunimo centro veiklą, indėlį į jaunimo pastoracijos darbus.

„jc1.jpg

Vėliau šventę tęsė meninė programa ir sveikinimai. Savo atliekamais muzikiniais kūriniais susirinkusiuosius džiugino trys akordeonistai iš Lazdijų Meno mokyklos Veisiejų filialo.
Po sveikinimų ir linkėjimų Jaunimo centrui, visi susirinkome prie bendro stalo, kurį puošė dainos ir džiugus šventinis šurmulys.

„jc2.jpg

Daugiau foto ir video įspūdžių:

https://www.facebook.com/pg/VVJC1998/photos/?tab=album&album_id=2094235074152961

https://www.youtube.com/watch?v=w4qd10tTHJI&feature=youtu.be

««« atgal