Naujienos

Fundamentinės teologijos seminaras tikybos mokytojams Marijampolėje

2018-10-18 Marijampolėje vyko seminaras tikybos mokytojams „Fundamentinė teologija“. Lektorius Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas, doc. dr. Benas Ulevičius pasitelkdamas gyvenimiškus ir aktualius pavyzdžius, aiškino sudėtingas katalikų tikėjimo tiesas. Remdamasis mokslo atradimais, prelegentas padėjo suprasti, kodėl teologai gali džiaugtis jais, atskleidė Evangelijos ir fizikos suderinamumą ir kaip galima moksliniu metodu paaiškinti sielos ir kūno vienovę.

Kitas svarbus klausimas – kodėl katalikai gerbia Mariją? Doc. dr. Benas Ulevičius labai sumaniai, pasitelkdamas ikonografiją ir remdamasis Šventuoju Raštu, parodė, kiek daug Senajame ir Naujajame Testamentuose yra vietų, kuriose kalbama apie Mergelę Mariją – Naująją Ievą, priminė, koks unikalus ir šventas yra ryšys Motinos su Jėzumi, išnešiojusios Jį devynis mėnesius po savo širdimi.

Seminaro dalyviai susidomėję klausėsi, kaip paprastai galima kalbėti apie katalikų dogmas, turėjo puikią galimybę atnaujinti savo žinias ir sustiprinti tikėjimą.

Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro metodininkė Rima Malavickienė

««« atgal