Naujienos

Vilkaviškio katedroje – maldos už mirusius kunigus

Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedroje Vėlinių oktavai besibaigiant tradiciškai Vilkaviškio vyskupijos parapijų kunigai susirenka bendrai maldai už amžinybėn išėjusius vyskupus, kunigus, vienuolius.

Lapkričio 6-osios vidudienį gedulingas šv. Mišias aukojo per 60 dvasininkų, vyskupai ordinaras Rimantas Norvila, emeritas Juozas Žemaitis MIC. Kartu meldėsi vietiniai ir iš toliau atvykę pasauliečiai tikintieji. Šv. Mišios prasidėjo giedant Liturgines valandas, baigėsi „Viešpaties angelo“ malda. Šv. Mišioms vadovavęs vyskupas R. Norvila dėkojo broliams kunigams ir uoliesiems tikintiesiems bei giesmininkams už bendrą maldą, pasiųstą dangun už mums patarnavusius, Dievo, krikščioniškųjų vertybių pažinimo keliu lydėjusius dvasininkus.

Homiliją sakęs kun. dr. Vilius Sikorskas pasidalijo pamąstymu apie Visų šventųjų ir Vėlinių švenčių paslaptį, pastebėjo, kad Lietuvos kapinėse šiomis dienomis gausybė uždegtų žvakių švieselių liudija žmonių tikėjimą. Mirtis užduoda daug klausimų, pasaulis bijo mirties ir niekada nėra teisingo laiko numirti. Tačiau tikintieji visada turi Viltį amžinybe, o kunigai tikslą ir siekį Viltį palaikyti ir paliudyti savo gyvenimu.

Kad tikintieji nepamiršta savo gyvenime sutiktų dvasininkų liudija ir ne vien Vėlinių laikotarpiu, bet ir kitomis dienomis prižiūrimi jų kapai kapinėse ar bažnyčių šventoriuose, uždegamos žvakelės.

Atstatymo dvidešimtmetį šiemet mininčios Vilkaviškio katedros šventoriuje amžiną žemiškąjį prieglobstį gavę trys dvasininkai. Tai šioje katedroje paskutiniaisiais savo gyvenimo metais tarnavęs kan. Jonas Baranauskas ( 1925-1949 - 2007), Sintautų klebonas g. prelatas Antanas Mockeliūnas (1931-1954-2017) ir 2012 m. perlaidotas šviesios atminties vyskupas Juozapas Oleka (1812 -1890), konsekravęs pirmąją Vilkaviškio katedrą

„1106.JPG

Birutė Nenėnienė

Autorės nuotr.

««« atgal