Naujienos

Širdžių bendrystės pamoka su „Gloriosa Trinita“ Vilkaviškyje

Vilkaviškyje lapkričio 17 d. lankėsi tarptautinio evangelizacinio judėjimo „Gloriosa Trinita“ ( Šlovingoji Trejybė) įkūrėjas Andrea Swiecinski ir pasauliečių grupė iš Milano (Italija) bei pavieniai šio judėjimo dalyviai lenkai (iš Lomžos, Gižycko).

Visą šeštadienio popietę Vilkaviškio parapijos namuose, o vėliau Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedroje skambėjo giesmės lietuvių, italų kalbomis. Kunigas A. Swiecinski gyvai ir įtaigiai pristatė „Gloriosa Trinita“ istoriją, esmę ir misiją. Jis akcentavo, kad šiais laikais nuo Dievo nusigręžiančioje Europoje žmonės labiau kenčia ne nuo vėžio ar kitų ligų, bet patirdami depresiją, vienatvę, susvetimėjimą, apleistumą. Bendruomenės idėja ir pavadinimas gimė pačiam įkūrėjui vienos Švč. Sakramento adoracijos metu. „Mūsų charizma: suadyti, susiūti žmogiškuosius santykius. Trokštame padėti žmogui išgirsti Dievo balsą savo širdyje. Evangelizacija tai nėra pasakojimas, ko esi išmokęs, bet siekis atnešti santykį tarp Dievo ir žmogaus. Dėl to svarbu visų pirma evangelizuoti savo širdį, o tik paskui skelbti kitiems. Bendruomenės pavadinimas reiškia, kad Šventosios Šeimos gyvenimo pavyzdį stengiamės perkelti į šeimų, žmonių gyvenimą,“ – aiškino misijos dalyviai.

Rodos, nieko ypatingo kunigas Andrea Swiecinski ir nepasakė, tačiau kvietimas patirti ir išgyventi širdžių bendrystę, dangaus paslaptį, Dievo buvimo artumą skirtingų tautų ir patirties, pirmą kartą susitikusius žmones apgaubė Šventosios Dvasios veikimo palaima, kai žmogus žmogų supranta be žodžių...

Vertėjavo Šv. Šeimos kongregacijos vienuolė Gertrūda, tarnaujanti Vilkaviškio parapijoje. Po sočių pietų (jais pasirūpino dekanas V. Gustaitis) parapijos valgyklėlėje, susitikimas tęsėsi katedroje Viešpatį šlovinančiomis giesmėmis, liudijimais, Švč. Sakramento adoracija, baigėsi vakaro šv. Mišių auka. Homiliją sakęs kun. Swiecinski (vertė kun. dr. R. Skinkaitis) drąsino pasauliečius įsijungti į šį judėjimą ir drauge kurti bei stiprinti katalikišką bendruomenę.

„Gloriosa Trinita“ aktyvi veikla prasidėjo nuo 2005 metų ir išsiplėtojo Italijoje ir ypač Lenkijoje, taip pat Baltarusijoje. O nuo 2017 metų – ir Lietuvoje, tačiau kol kas tik Vilkaviškio vyskupijoje, ir tai tik Alytuje bei Vilkaviškyje . Pradėdami šiuokartinę misiją Vilkaviškio vyskupijoje svečiai susitiko ir bendravo su vyskupu JE Rimantu Norvilu, sekmadienį (lapkričio 18 d.) susitiko su Alytaus Šv. Kazimiero parapijos katalikų bendruomene.

„Gloriosa Trinita“ grupė į Vilnių atvyko lapkričio 16 d. Juos pasitiko Vilkaviškio ir Alytaus bendruomenių atstovai, kartu aplankė Aušros Vartus, Dievo Gailestingumo šventovę, šv. Kazimiero koplyčią ir kt., judėjimą pristatė per Marijos radiją.

Vilkaviškyje „Gloriosa Trinita“ grupė susibūrė nuo praeito rudens ir akyviau veikti pradėjo nuo šių metų pradžios. Šlovinti Viešpaties ir pasidalinti tikėjimu renkamasi kiekvieną ketvirtadienį po vakaro šv. Mišių privačioje aplinkoje, sambūris turi mums neįprastą – atelje – pavadinimą. Mat, kaip aiškino, įkūrėjas, jame dalyvaujantys tarsi prisimatuoja, pasitikrina, prisitaiko savo vidinį dvasinį rūbą.

Šį ketvirtadienį (lapkričio 22 d. ) Vilkaviškio „Gloriosa Trinita“ žmones pakvietė į atvirą susitikimą parapijos namuose. Vadovaujant seselei Gertrūdai buvo pasidalinta susitikimo su italų evangelizacine grupe įspūdžiais, išgyvenimais ir širdis palietusiomis pamokomis. Gi į Milaną sugrįžę italai jau tą pačią dieną susirinkę dalijosi savo pirmosios misijos į Lietuvą liudijimais. Technologijų pagalba tai stebėję Vilkaviškio „Gloriosa Trinita“ susitikimo dalyviai nudžiugo išgirdę, kad italams Lietuva ir ypač susitikimas Vilkaviškyje paliko gilų ir šiltą įspūdį, kad ir jie daug ko pasimokys iš mūsų patirčių, ypač tikėjimo istorijos.

Siekdami stiprėti ir dalytis tikėjimu, Vilkaviškio „Gloriosa Trinita“ kiekvieną sekmadienį prieš vakaro šv. Mišias kviečia žmones ateiti į Švč. Sakramento adoraciją Vilkaviškio katedroje.

„Gloriosatrinita.JPG

„Gloriosatrinita2.JPG

Birutė Nenėnienė

Autorės nuotraukos

««« atgal