Naujienos

Šv. Cecilijos iškilmė Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje

Lapkričio 25 d., sekmadienį, į Veiverių Šv. Liudviko bažnyčią susirinko aplinkinių parapijų chorai šventėme Viešpaties Jėzaus Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės dieną ir kartu prašėme užtarimo pas šv. Ceciliją - vargonininkų, choristų ir bažnytinės muzikos globėją. Oficialiai Šv. Cecilija pagerbiama lapkričio 22 d., o kadangi šiemet tai darbo diena, buvo nuspręsta iškelti į artimiausią sekmadienį.

Šventųjų Mišių metu, kurias aukojo parapijos klebonas, garbės kanauninkas Kęstutis Vosylius, giedojo chorai atvykę iš: Ąžuolų Būdos Šv. Antano Paduviečio (vad. Virginija Naudžiūtė) ir Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapijų (vad. Loreta Vaičienė), Jūrės Dievo gailestingumo koplyčios (vad. Milda Jurkšienė) bei vietos Veiverių Šv. Liudviko bažnyčios choras (vad. Vilma Pučkienė).

Po šv. Mišių vyko trumpas chorų parengtas koncertėlis. Renginį vedė Raminta Grėbliauskienė. Chorai atliko šias giesmes: „Jėzau sutikau tave“ (autorius nežinomas), „Jeruzalė, dangaus namai“ (žodžiai iš Apreiškimo knygos, muzika S. E. Vongue), „Pasitikim mes tavimi" (m. ir ž. Vytauto Bikulčiaus), „Pajust kelyje“ (Gedimino Purlio aranžuotė m. ir ž. autorius nežinomas), „Girsiu tave“ (m. ir ž. Edgaro Dambrausko), „Te žemė dangus gieda tau“ (m. Darlene Zschech), „Kur esi?“ (m. P. Kempf, ž. M. Gambarelli), „Airiškas palaiminimas“ (m. ir ž. M. Pytlik). Baigiamoji, visų chorų kartu atlikta giesmė – „Cecilija, didi šventoji“ (aut. Gediminas Šukys).

Po koncerto chorams ir jų vadovams buvo įteiktos padėkos ir visi buvo pakviesti į parapijos namus, kur bendrystę tęsė prie vaišių stalo. Netilo daina, juokas, bendrystės šurmulys, juk taip gera šlovinti Dievą ir skirti laiko vieni kitiems.

Dievas tepalaimina choristų tarnystę.

Šventoji Cecilija, melski už mus!

Rūta Jurkšaitė

Nuotraukų autorė - Daiva Venclovienė

„cecilija.jpg

„cecilija1.jpg

««« atgal