Naujienos

Konkurso „Rašau Marijai” baigiamasis renginys Vilkaviškio vyskupijoje

Lapkričio 23 d. Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre giesme „Marija, Marija“ pradėtas Vilkaviškio vyskupijoje vykusio konkurso Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos metams ir paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejui paminėti baigiamasis renginys. Konkursas „Rašau Marijai“ pradėtas rugsėjo 3 d. Jo tikslas - prasmingai užbaigti Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos metus Vilkaviškio vyskupijoje. Konkurse pakviesti dalyvauti visų amžiaus grupių mokiniai: 1-4 klasių mokinukai kūrė eilėraštį Marijai, 5-8 klasių mokiniai rašė Marijai laišką, o vyriausieji, 9-12 klasių mokiniai, rašė esė tema „Marija – vilties ženklas Lietuvai“. Konkurse dalyvavo rekordinis skaičius mokinių, t.y. 184. Konkursui pateiktas 71 eilėraštis, 92 laiškai ir 21 esė.

Katechetikos centro vadovas kun. Linas Baltrušaitis pasveikinti konkurso „Rašau Marijai“ nugalėtojus: 1-4 klasių mokinius, didžiuosius poetus Vytį Jucių, Beatričę Balšaitytę, Gabrielių Gužį, Augustiną Gužį ir jų mokytojas Ingą Graužinienę, Vandą Mažeikienę, Loretą Mockevičienę, Laimą Gužienę; 5-8 klasių mokinius Solveigą Andriukaitytę, Beatą Almonaitytę, Paulių Vyšniauską, laiškų autorių mokytojas Gitaną Literskytę-Katkevičienę, Teresę Mačiokaitę, Jolitą Karpavičienę, Jurgitą Spūdienę ir Aušrą Brusokienę, 9-12 klasių eseistus Austėją Gilvickytę, Gretą Burinskaitę, Medą Usevičiūtę bei jų mokytojas Renatą Markevičienę, Birutę Pučinskienę ir Vidą Brogytę.

Konkurso dalyviams ir jų mokytojams buvo pristatyta darbus vertinusi komisija:

Kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis, Vilkaviškio vyskupijos kancleris, Katechetikos centro vadovas – pirmininkas; Daiva Vilkienė, Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinių ir tikybos mokytoja metodininkė – eilėraščių Marijai vertinimo komisijos narė.

Neringa Šalčiūnienė, Marijampolės marijonų gimnazjos lietuvių kalbos mokytoja ir Sasnavos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja - eilėraščių Marijai vertinimo komisijos narė.

Laima Olekienė, Griškabūdžio gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja - eilėraščių Marijai vertinimo komisijos narė.

Regina Gintautaitė-Aželskienė, Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja - laiškų Marijai vertinimo komisijos narė.

Neringa Kirkliauskienė, Antanavo lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja - laiškų Marijai vertinimo komisijos narė.

Rima Dragūnevičienė, Marijampolės marijonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – esė „Marija – vilties ženklas Lietuvai“ vertinimo komisijos narė.

G. kan. prof. teol. dr. Rimas Skinkaitis, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas - esė „Marija – vilties ženklas Lietuvai“ vertinimo komisijos narys.

Vida Balickienė, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė - esė „Marija – vilties ženklas Lietuvai“ vertinimo komisijos narė.

Baigiamajame konkurso renginyje dalyvavę komisijos nariai pasidžiaugė galimybe skaityti nuoširdžius, brandžius mokinių darbus, galimybe nubraukti džiaugsmo ašarą, kad mūsų šalyje yra kuriančių, giliai mąstančių, tikinčių vaikų. Kadangi čia susirinko patys geriausi savo kategorijoje mokiniai, jie buvo pakviesti paskaityti savo eiles, laiškus ir esė ištraukas. Konkurso nugalėtojai bei jų mokytojai buvo apdovanoti diplomais, padėkos raštais bei vertingomis dovanomis.

Pasveikinti laimėtojus atvyko Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo cento referentai Rūta ir Aurimas. Aurimas Galianovas linkėjo jauniems žmonėms būti drąsiems, nešti tikėjimą tarp bendraamžių ir tapti jaunimo lyderiais Bažnyčioje.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė

««« atgal