Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas 2018 12 11

2018 m. gruodžio 11 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko vyskupijos kunigų susirinkimas.

Jis pradėtas bendra malda - Valandų liturgija (Dienine). Po jos į visus kreipėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Pasveikinęs susirinkusiuosius jis pristatė svečius ir trumpai aptarė tai, apie ką bus kalbama. Šį kartą susirinkime kunigams kalbėjo Lietuvos Caritas administracijos darbuotojai. Pradžioje Kauno arkivyskupijos CARITAS direktorius Arūnas Kučikas pristatė drauge atvykusius bendradarbius ir temas, kuriomis jie dalinsis.

Dr. Jekaterina Navickė kalbėjo pranešimo tema "Skurdas ir skurstantys Lietuvoje". Buvo išsamiai pristatyta skurdo situacija mūsų šalyje, aptartos priežastys ir galimos intervencijos (iniciatyvos), kuriomis galėtume mažinti socialinės atskirties problemas. Taip pat po pranešimo lektorė diskusijos forma atsakė į auditorijai iškilusius klausimus.

Po pertraukos į susirinkusiuosius kreipėsi Lietuvos CARITAS generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė. Ji pristatė Carito Lietuvoje istoriją ir strategines kryptis bei užduotis. Taip pat dalijosi mintimis apie Carito vyskupijose svarbą ir vaidmenį, bei apie tai, kaip jis gali tapti pastoraciniu instrumentu.

Šv. Mortos iniciatyvą pristatė ir apie ją plačiau papasakojo Lietuvos CARITO komunikacijos atstovė Justina Daugalaitė. Ši iniciatyva skirta prekybos žmonėmis problemai spręsti, padėti nuo to nukentėjusiems. 2014 m. ji įkurta popiežiaus Pranciškaus, 2017 m. lapkritį buvo įtvirtinta ir mūsų šalyje, nustatytos Šv. Mortos grupės veiklos Lietuvoje metodinės gairės.

Susirinkimui artėjant į pabaigą į visus kreipėsi Lietuvos skautijos atstovė Vilija Stasaitienė, kuri dėkojo mūsų vyskupijos kunigams už paramą, palaikymą ir pagalbą skautams jų veiklose. Buvo įteiktos padėkos ir medaliai keletui mūsų kunigų.

Taip pat pabaigoje savo skelbimu apie artėjančias Pasaulio jaunimo dienoms skirtus renginius pasidalijo Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro darbuotojai. Platesnė informacija - vvjc.lt

Susirinkimas buvo baigtas pietumis ir brolišku pasidalijimu prie bendro stalo.

Po pietų susirinkusi kunigų taryba svarstė kitus einamuosius klausimus.

««« atgal