Naujienos

„Gerosios Naujienos diena“ Lazdijuose (2007 04 19)

Balandžio 19 d. Lazdijuose vyko „Gerosios Naujienos diena“, kurioje dalyvavo apie 160 jaunuolių iš įvairių Lazdijų rajone esančių parapijų.

Ankstyvą rytmetį į Lazdijų šv. Onos bažnyčią susirinkusiam jaunimui apie Velykų slėpinį kalbėjo Šventežerio parapijos klebonas kun. Juozas Fakėjavas. Jis pristatė įvairius motyvus, pagrindžiančius tikėjimą Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš mirties, o renginio dalyvius palygino su pirmaisiais apaštalais, kuriuos Šventoji Dvasia išlaisvino iš baimės ir įgalino drąsiai liudyti prisikėlusį Viešpatį. Kunigas mokė, kad ir šiandien Evangelijos skelbėjams jėgų ir ryžto suteikia Jėzus, sutinkamas ypač Eucharistijos šventime.

Po mokymo jaunimas dalyvavo Mišiose, kurias koncelebravo Lazdijų dekanas kan. Vytautas Prajara, vicedekanas kun. Gintaras Urbštas ir kiti dekanato kunigai. Homilijoje kun. Juozas Fakėjavas dalyvius kvietė visada drąsiai liudyti, jog Kristus mirė ir prisikėlė dėl kiekvieno žmogaus, kad visi būtų tokie, kokius juos nori matyti Dievas.

Po Mišių parapijų jaunimas su vėliavomis ir giesmėmis žygiavo miesto gatvėmis į kultūros centrą, kur tęsėsi „Gerosios Naujienos dienos“ programa. Kan. Vytautas Prajara kalbėjo apie Jėzaus Kristaus vietą žmogaus gyvenime, pabrėždamas, kad tik Jėzus gali duoti atsakymus į svarbiausius gyvenimo klausimus. Jis linkėjo dalyviams, kad jų širdys būtų jautrios neregimiems Dievo įkvėpimams ne mažiau, nei telefono aparatai yra jautrūs juos pasiekiantiems ir draugų žodžius pernešantiems signalams.

Kun. Gintaras Urbštas aiškino Evangelijos esmę. Jis priminė, kad šiuo graikišku žodžiu, reiškiančiu „gerąją naujieną“, vadinama Jėzaus Kristaus gyvenimą pristatanti dalis Šventojo Rašto, kuris yra Dievo meilės laiškas žmonėms, labiausiai pasaulyje paplitusi knyga. Mintimis apie Bažnyčią kaip vieno tikėjimo žmonių bendruomenę, Šventosios Dvasios vedamą į „tiesos pilnatvę“ (Jn 16, 13), dalijosi kun. Juozas Fakėjavas.

Vėliau jaunimas dalyvavo giesmių konkurse „Atspėk giesmę“. Tiek bažnyčioje, tiek ir kultūros centre giesmėmis šlovinti Viešpatį padėjo Šventežerio ir Veisiejų parapijų jaunimo chorai, vadovaujami Aidos Abeciūnaitės ir Irenos Gudebskienės. Renginio dalyviai taip pat gamino įvairius tikėjimą išreiškiančius simbolius, skirtus išdalinti savo parapijose, kartu su šios „Gerosios Naujienos dienos“ įspūdžiais.

««« atgal