Naujienos

Antrasis respublikinis Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkursas Marijampolėje (2008 04 21–25)

Balandžio 21–25 dienomis Marijampolėje vyko II-asis respublikinis Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkursas, kurį organizavo „Naujasis vargonų forumas“ kartu su Marijampolės kolegija, talkinant kunigų marijonų vienuolynui, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniam centrui, Marijampolės šv. arkangelo Mykolo ir šv. Vincento Pauliečio parapijoms.

Konkursas pavadintas žymaus lietuvių vargonininko Jono Žuko (1907–2004) vardu, pagerbiant šį Juozo Naujalio (1869–1934) ir Marcel Dupré (1886–1971) mokinį, po studijų Paryžiuje 1937 metais aktyviai įsitraukusį į koncertinę ir pedagoginę veiklą Lietuvoje, o artėjant sovietinei okupacijai pasitraukusį į Vakarus. Jonas Žukas savo talentą toliau ugdė iš pradžių Vokietijoje, o vėliau – JAV. Garsėjo kaip religinės muzikos koncertų vargonų solistas ir akompaniatorius. Buvo gerai pažįstamas išeivijos lietuviams: grojo vargonais šv. Mišiose, įvairiose iškilmėse, kaip antai šv. Kazimiero 500 metų jubiliejuje Filadelfijoje (1984) ir Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejuje Vašingtone (1987).

Pirmasis Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkursas buvo surengtas 2006 metais Vilniuje. Antrajam Marijampolė pasirinkta ne atsitiktinai, nes vargonavimo mokoma šio miesto kolegijoje ir Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro vidurinėje mokykloje, o Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikoje naujai įrengti labai geri vargonai.

Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkursas Marijampolėje prasidėjo balandžio 21 d. Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikoje, kurioje po atidarymo šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė renginio globėjas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Balandžio 22 d. Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialiniame muziejuje atidaryta tris savaites truksianti paroda, kurioje demonstruojami apie Jono Žuko gyvenimą ir kūrybą bylojantys eksponatai.

Konkurse dalyvavę jaunieji vargonininkai iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Rokiškio bei viena Maskvoje besimokanti lietuvaitė Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikoje ir šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje atliko įvairių epochų autorių kūrinius. Juos vertino penkių narių žiuri, sudaryta iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Vokietijos vargonininkų ir pedagogų. Jaunesniųjų grupėje geriausiai pasirodė Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos studentas Povilas Padleckis, o vyresniųjų - Vilniaus šv. Ignoto bažnyčios vargonininkė Indrė Gerikaitė.

Balandžio 25 d. po pietų Marijampolės bazilikoje konkurso laureatams buvo įteikti apdovanojimai. Padėkos žodyje vysk. Rimantas Norvila pasidžiaugė šiuo renginiu, palaikančiu ir puoselėjančiu brangų mūsų tikėjimo ir kultūros paveldą – vargonų muziką. Pabaigoje įvyko konkurso laureatų koncertas.

««« atgal