Naujienos

Mariologinė konferencija Marijampolės kolegijoje (2008 04 29)

Balandžio 29 d. Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultete vyko Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui skirta mokslinė konferencija „Mariologiniai aspektai krikščioniškoje pasaulėžiūroje“. Ją surengė šio fakulteto Lituanistikos ir religijos mokslų katedra kartu su Marijampolės kolegijos Tobulinimosi studijų centru bei Katalikų teologijos fakulteto VDU Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos centru.

Pastarojo centro vadovas Alfonsas Motuzas pranešime kalbėjo apie įvairias Švč. Mergelės Marijos liturginio pamaldumo praktikas, vietas, lygindamas jų populiarumą anksčiau ir dabar, atkreipdamas dėmesį į tebesitęsiančias, atsinaujinančias ir nykstančias tradicijas.

Kauno kunigų seminarijos vicerektorius ir KTF VDU dėstytojas kun. Rimas Skinkaitis pristatė požiūrį į Mariją protestantiškoje tradicijoje, kurioje ji gerbiama kaip mūsų tikėjimo sesuo, iškilus pasitikėjimo Dievu pavyzdys, o jos vieta Bažnyčioje regima teocentrinėje, kristocentrinėje perspektyvoje, ypatingai pabrėžiančioje vienam Dievui priklausantį išskirtinį garbinimą.

Marijampolės kolegijos kapelionas, KTF VDU dėstytojas kan. Kęstutis Žemaitis supažindino su Švč. Mergelei Marijai skiriama vieta ortodoksų Bažnyčioje, pagerbiančioje ją Dievo Gimdytojos (Theotokos), Visos-šventos (Panagia), Naujosios Ievos ir kitais titulais, su pagarba ir meile vaizduojančioje ją ikonose. Šių krikščionių požiūris buvo pailiustruotas taip pat citatomis iš Anthony Bloom (1914–2003), Sergej Bulgakov (1871–1944) raštų.

KTF VDU dėstytojas kun. Romualdas Dulskis šiandieninės postmodernios teologijos perspektyvoje pažvelgė į septynis tradicinius Švč. Mergelės Marijos skausmus ir džiaugsmus, kuriuos pristatė, pradėdamas nuo biblinės antropologijos teiginių ir atkreipdamas dėmesį, kad teologinis, į Dievą nukreiptas gyvenimas, atitinka žmogaus prigimtį, o kiekvienam žmogui yra natūralu turėti link Dievo vedančių troškimų bei su jais susijusių ir džiaugsmų, ir skausmų. Pranešime buvo pateiktos šv. Bazilijaus Didžiojo (329–379), Hans Urs von Balthasar (1905–1988) įžvalgos apie Švč. Mergelės Marijos patirtis, o tradicijoje žinomus jos džiaugsmus ir skausmus iliustravo Hans Memling (1430–1494) ir Albrecht Dürer (1471–1528) kūrinių reprodukcijos.

Marijampolės kolegijos dėstytojas kun. Remigijus Gaidys pranešime apie Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų pristatė Šiluvos istoriją, o taip pat – jubiliejinių metų tradiciją Bažnyčioje bei su jais susijusių atlaidų, piligriminių kelionių prasmę.

Paskutinius pranešimus skaitė trys Marijampolės kolegijos dėstytojos. Vida Mickuvienė apžvelgė žodžius, kuriais Dievo Motina pagerbiama lietuvių poezijoje. Birutė Zaveckienė kalbėjo apie Švč. Mergelę Mariją lietuvių prozoje. Vida Balickienė pristatė Fokoliarų judėjimą, kurio oficialus pavadinimas yra „Marijos veikimas“.

««« atgal