Naujienos

Jaunimo piešinių Švč. Mergelei Marijai paroda Aleksoto dekanate (2008 04 24)

Prasmingu renginiu Aleksoto dekanato mokyklos pradėjo pasirengimą Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Lietuvoje 400 metų jubiliejui. Balandžio mėnesio pabaigoje Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje Noreikiškėse pristatyta Aleksoto ir Kauno II dekanatų vidurinių ir pagrindinių mokyklų 5–8 klasių mokinių piešinių paroda „Marija, per Tavo Šiluvą mes Lietuvą pajuntame“.

Šiuo projektu siekiama skatinti jaunimą domėtis Šiluvos istorija ir švęsti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejų. Mokiniai skatinami savo darbuose įamžinti Lietuvos – Marijos žemės – grožį, išreikšti savo tikėjimą.

Jau nuo kovo mėnesio tikybos pamokose mokiniai buvo supažindinami su Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje istorija ir renginiais, skirtais šiam įvykiui paminėti, bei raginami juose dalyvauti. Pagal vietinius nuostatus organizuoti piešinių konkursai 5–8 klasių mokiniams, kurių metu atrinkta po keliolika geriausių darbų, kurie ir eksponuoti baigiamojoje parodoje. Į projektą įsijungė 14 mokyklų, iš kurių net 11 – Aleksoto dekanato vidurinės ir pagrindinės mokyklos.

Parodoje pristatyta beveik 200 mokinių darbų, atliktų įvairia technika, individualių ir kolektyvinių. Visų jų autoriai apdovanoti renginio globėjo Aleksoto dekano kan. Deimanto Brogio padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Komisijai, kurią sudarė tikybos mokytojai Vilma Garličionokienė, Inga Straigienė, Gintas Grigelevičius, dailės mokytoja ekspertė Skirmantė Kaziūnaitė, nebuvo lengva išrinkti 12 originaliausių darbų, kurių autoriams įteikti Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštai.

Renginys sulaukė didelio tiek mokyklų, tiek miesto bendruomenės susidomėjimo. Gausus būrys į parodos atidarymą atvykusių piešinių autorių klausėsi Ugnės Karvelis gimnazijos tikybos mokytojų Julės Vaketienės ir Stefanijos Markulytės parengtos meninės programos, patyrė džiugių akimirkų, žiūrėdami režisieriaus Daliaus Ramanausko sukurtą filmą „Kelias į Šiluvą“. Kiekvienai mokyklai padovanota šio filmo kopija.

Įtaigiai ir šiltai jaunimui kalbėjo renginio globėjas kan. Deimantas Brogys. Atskleisdamas Švč. Mergelės Marijos nuostabų panašumą į kiekvieną jauną žmogų su jo džiaugsmais ir išgyvenimais, jis ragino jaunimą ne tik drąsiai pasitikti gyvenimo iššūkius, bet ir kasdien rasti laiko malda kreiptis į mūsų visų Motiną ir Užtarėją.

Dabar dalyviai ruošiasi trečiajam projekto etapui – mokinių ir mokytojų išvykoms 2008 m. rugsėjo mėn. 6–15 d. į Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejinius renginius.

Asta Sederevičiūtė
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos tikybos mokytoja

««« atgal