Naujienos

Pašventinta Jūrės miestelio Dievo gailestingumo koplyčia (2008 05 31)

Gegužės 31 d. Jūrės miestelyje, Kazlų Rūdos parapijoje, pašventinta naujai pastatyta koplyčia, kuriai suteiktas Dievo Gailestingumo titulas. Iškilmių šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Koncelebravo Marijampolės dekanato dekanas kun. Gintautas Kuliešius, vicedekanas g. kan. Raimundas Žukauskas ir kiti kunigai.

Jūrėje bažnyčią planuota pastatyti dar prieš karą. Tada jos statyba pradėjo rūpintis veiklus vietinis šaulių būrys. 1937 metais būsimai bažnyčiai paskirtas žemės sklypas turgavietės rytinėje dalyje, pradėtos kaupti statybinės medžiagos, tačiau visus darbus nutraukė sovietmetis, karas.

Šis sklypas visgi liko neužstatytas. Po nepriklausomybės atgavimo tikintieji ėmė rūpintis, kad būtų įgyvendinta prieš karą puoselėta idėja. Jų pastangos atnešė vaisius. 2005 m. liepos 15 d. buvo pašventinti naujos koplyčios pamatai, o iki tų pačių metų pabaigos pagal architektės Rimos Žvaliauskienės projektą iškilo sienos, uždengtas stogas. Vėliau tęsėsi vidaus įrengimo darbai, sutvarkytas šventorius.

Ši koplyčia išaugo tikinčiųjų iniciatyva ir pastangomis, kurių dėka jų didelis noras savo miestelyje turėti maldos namus tapo tikrove. Jūrės koplyčia yra medinė, rąstinių sienų, su vienu bokštu, kuklios išorės. Viduje šviesu, jauku: grindys – natūralių lentų, sudėtos kruopščia meistro ranka, durys, langų rėmai, suolai, laiptų turėklai ir kiti baldai – iš vietos gyventojų suaukotos medienos. Elektrinių vargonų mecenatai – Ritos ir Romualdo Jagminų šeima, atsiuntusi juos iš JAV. Tikinčiuosius į šventę kvietė Lenkijoje išlietas varpas, kuriuo iš anksto pasirūpino jūriškis Juozas Banionis, vienas iš pagrindinių koplyčios statybos iniciatorių.

Šv. Mišioms pasibaigus, pasirašytas oficialus koplyčios pašventinimo aktas. Po to prie koplyčios, po saulėtu gegužės dangumi, tęsėsi sveikinimai, oficialios kalbos, nuoširdūs padėkos žodžiai, linkėjimai. Grojo Kazlų Rūdos socialinės paramos centro pučiamųjų orkestras „Parama“, vadovaujamas Rimanto Gelgotos. Žmonėms išdalinti koplyčios pašventinimo proga išleisti lankstinukai. Pabaigoje iškilmėse dalyvavę jūriškiai ir jų svečiai buvo pakviesti į agapę.

Pagal Reginos Mocevičienės žinutę

««« atgal