Naujienos

Konferencija Marijampolėje „Krikščionybė tūkstantmetėje Lietuvoje“ (2009 05 05)

Gegužės 5 d. Marijampolės dramos teatre įvyko konferencija „Krikščionybė tūkstantmetėje Lietuvoje“. Tai buvo pagrindinis Vilkaviškio vyskupijos renginys, skirtas šiemet švenčiamam Lietuvos vardo paminėjimo 1000 metų jubiliejui. Į konferenciją susirinko daugiau nei 330 dalyvių, perpildžiusių dramos teatro salę. Kartu su Vilkaviškio vyskupijos kunigais renginyje dalyvavo parapijų katechetai, tikybos mokytojai, Caritas darbuotojai bei savanoriai, kiti aktyvūs parapijiečiai.

Kadangi seniausias išlikęs Lietuvos vardo paminėjimas raštu yra žinioje apie misionieriaus šv. Brunono Kverfurtiečio kankinystę Lietuvos prieigose, konferencijoje siekta didesnį dėmesį atkreipti į krikščionybės, Bažnyčios svarbą krašto istorijoje. Vysk. Jonas Boruta SJ kalbėjo apie taikią šio pirmojo Evangelijos skelbėjo baltų gentims misiją. Doc. dr. Artūras Grickevičius pristatė Bažnyčios raidą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje po šalies krikšto 1387 metais, o kan. Kęstutis Žemaitis apžvelgė Bažnyčios padėtį carinės okupacijos metais. Kun. Julius Sasnauskas OFM pasidalijo pamąstymais apie tūkstantmetį Evangelijos kelią Lietuvoje, pradėtą minti basomis, prie balno kilpų prišalusiomis šv. Brunono kojomis. Pasiremdamas šiuo iš amžių gilumos atėjusiu vaizdu, primenančiu pranašo Izaijo žodžius apie dailias kojas šauklio, skelbiančio ramybę ir nešančio gerąją naujieną (plg. Iz 52, 7), prelegentas drąsino konferencijos dalyvius ir šių dienų visuomenei liudyti Evangelijos teikiamą viltį.

Po vysk. Rimanto Norvilos padėkos ir apibendrinimo žodžių bei Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro vidurinės mokyklos moksleivių ir pedagogų parengtos meninės programos visi buvo pakviesti į Vilkaviškio vyskupijos Pastoracinį centrą agapei ir pabendravimui.

««« atgal