Naujienos

Gailestingumo metų žinia po Vilkaviškio vyskupiją pasklido iš Vilkaviškio

Sekmadienį viena iš šešių jaunimo misionierių grupių iš Vilniaus išvykusių į visas Lietuvos vyskupijų katedras apsilankė ir Vilkaviškyje. Nukryžiuotojo Kristaus bendruomenės (CC) vienuolės ir Emauso jaunimo maldos grupės atstovai parapijos salėje susirinkusiems pristatė ir liudijo žinią apie Dievo gailestingumą. Dalyvavo Vilkaviškio vyskupas R. Norvila ir Vilniaus arkivyskupo augziliaras A. Poniškaitis.

Praeitų metų lapkričio mėnesį švenčiant Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidus Lietuvos vyskupai nutarė 2011 metus Lietuvoje paskelbti Dievo Gailestingumo metais su tikslu, kad geriau pažintume prieškaryje per seselę vienuolę Faustiną perteiktą žinią apie Dievo gailestingumą.

Pusantros valandos tarp ankstyvųjų ir sumos šv. Mišių įvairaus amžiaus žmonėms, atvykusiems ir iš kitų parapijų, prabėgo greitai, nes misionieriai nuo pirmos akimirkos sukūrė šiltą bendravimo atmosferą. Žmonės prisistatydami išsakė su kokiais lūkesčiais atėjo į susitikimą, o vėliau atsitiktinai suformuotose septyniose grupelėse dalijosi mintimis atsakydami į moderatorių pateiktus klausimus. Kiekvienas atvirai kalbėjo, kokį gailestingumo darbą galėtų padaryti, kaip supranta sąvokas „gailestis“ ir gailestingumas“, kodėl jo manymu reikia dar vienos – Gailestingumo - šventės. Po keliolikos minučių diskusijų grupelių atstovai auditorijai pristatė savo išvadas su autentiškomis, giliomis tikėjimo įžvalgomis. Šiose diskusijose dalyvavo ir vyskupai, ir parapijos kunigai, aktyvus buvo jaunimas. Seselė Aušra DVD formate pristatė pamąstymą pagal vienuolės Faustinos regėjimus dailininko E. Kazimierovskio Vilniuje nutapytą Dievo Gailestingumo paveikslą. Jauna mergina Virginija paliudijo asmeninę patirtį, kai malda ir pasitikėjimas Dievo gailestingumu bei jo malonė padėjo įveikti prieš šešerius metus jos gyvenime sumaištį sukėlusią, medicinos terminais tariant, neišgydomą kraujo ligą.

Svečiai pagarsino, jog per visus Gailestingumo metus Lietuvoje ir Vilkaviškio vyskupijoje vyks daug renginių. Ryškiausias iš jų – per Atvelykio savaitgalį – balandžio 30–gegužės 1 d. – Vilniuje vyks Gailestingumo kongresas. Atvažiuojančius į Vilnių kvietė užsukti į Domininkonų gatvėje esančią bažnyčią, kurioje yra Dievo Gailestingumo paveikslo originalas. Dievo Gailestingumo paveikslas Vilniuje pirmą kartą viešai parodytas buvo 1934 metais.

Iš kelių šeštadienio vakarą Vilniaus arkikatedroje bazilikoje pašventintų Dievo Gailestingumo paveikslų kopijų (jos atliktos kompiuterine technika), sekmadienį sumos šv. Mišių metu du paveikslai buvo įnešti į Vilkaviškio katedrą. Kiti iš Vilniaus iškeliavo į kitas Lietuvos vyskupijas, vienas pasieks Airiją, Angliją, Šiaurės Ameriką ir visas kitas vietas, kur apsigyvenę mūsų tautiečiai. Tokia paveikslo piligrimyste siekiama, kad Dievo gailestingumas žmonėms būtų geriau pažįstamas ir pats Viešpats taptų artimesnis. Iš Vilkaviškio katedros šie paveikslai per metus apkeliaus visas vyskupijos parapijas, kiekvienoje pabūdami po savaitę. Sekmadienį pasibaigus šv. Mišioms, po vyskupų R. Norvilo ir A. Poniškaičio suteikto palaiminimo, vienas paveikslas išlydėtas į Šakių dekanatą. Jį pasitiko Šakių dekanas D. Jasulaitis ir Kudirkos Naumiesčio parapijos atstovai. Vilkaviškio katedroje prie altoriaus palikta keliaujančio paveikslo kopija bus visą šią savaitę, sekmadienį iškeliaus į Pilviškių bažnyčią.

„Paveikslą į katedras palydi jaunimo grupės su maldomis, giesmėmis ir liudijimais, kaip ir prieš porą tūkstančių metų Jėzus iš kaimo į kaimo, iš miesto į miestą ėjo su savo ištikimais mokiniais skelbdami Dievo meilę,“- sakė pamoksle vyskupas A. Poniškaitis. Vilkaviškio katedroje šv. Mišių metu kaip tik ir giedojo misionierių grupė. Iš Vilkaviškio kilęs vyskupas priminė, jog atgimusi Vilkaviškio katedra per pirmąjį savo dešimtmetį jau sutiko ir priėmė tikėjimo istorijos liudininkus paveikslus, parodas, palydėjo į kitas parapijas ir padėjo pasiruošti šventėms. Tai Dievo Motinos Marijos paveikslas, minint apsireiškimo Šiluvoje 400-ąsias metines. Iš katedros kelionę po vyskupiją šv. Pauliaus metais pradėjo paroda apie apaštalą Paulių ir jo veiklą. Tikinčiuosius tik prieš kelias dienas pasiekė žinia, kad per Atvelykį palaimintuoju bus paskelbtas popiežius Jonas Paulius II, uolus Dievo gailestingumo apaštalas. Būtent jis pirmąjį sekmadienį po Velykų visoje Katalikų Bažnyčioje yra paskelbęs Dievo Gailestingumo švente.

Pasak vyskupo A. Poniškaičio, pastaraisiais laikais pamaldumas į Dievo gailestingumą bažnyčioje išplito greitai gal dėl to, kad tai nėra visiškai naujas, neįprastas. Šis pamaldumas jau buvo išplitęs nuo krikščionybės pradžios. Naujasis Testamentas turtingas liudijimais apie tai, jog, apaštalo Pauliaus žodžiais tariant, Dievas apstus gailestingumo. Bažnyčioje gerai žinomas pamaldumas Švč. Jėzaus Širdžiai, daugelis iš vaikystės prisimena paveikslus, kuriuose Jėzus rodo savo pervertą širdį. Šis pamaldumas stiprino tikinčiuosiuose pasitikėjimą Dievo meile, skatino glaustis prie Dievo mylinčios širdies. Iš Dievo Gailestingojo paveikslo sklinda šviesa, Dievo širdį matome tarsi pridengtą šydu. Šviesa sklinda tamsoje ir tamsa jos neužgožia.

Vyskupas linkėjo, kad kiekvieną žmogų paliestų iš Jėzaus širdies sklindanti šviesa, kad kalbėdami „Dievo gailestingumo vainikėlį“ melstume Dievo gailestingumo sau ir visam pasauliui. Jeigu mūsų širdyse atsiras daugiau meilės ir vilties, pasaulis jau vien dėl to pasidarys gražesnis. Jei turėsime daugiau gailestingumo, bus lengviau išgirsti vieni kitus ir sukurti teisingesnius tarpusavio santykius.

Birutė Nenėnienė

««« atgal