Naujienos

Minimas heroiškai žuvęs kunigas Juozas Montvila „Titaniko“ tragedijoje

Vilkaviškio vyskupijoje bus prisimintas kunigas Juozas Montvila, kuris prieš 100 metų žuvo Titaniko laive. Šiam paminėjimui - paruošta paroda, apie kun. J. Montvilą ir Titaniko laivo tragediją, kuri bus eksponuojama vyskupijos parapijose.

Kanauninkas Kęstutis Žemaitis - paruošęs išsamų pranešimą. Kelios mintys iš prof. teol. dr. K. Žemaičio pranešimo:

Skaitydami Šventojo Rašto žodžius: „Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“ (Jn 15,12-13). Tikriausia, tuojau pat prisimename, pelnytai gerbiamą lenkų šventąjį Maksimilijoną Kolbę, nacių koncentracijos stovykloje laisvanoriškai sutikusį mirti už kitą kalinį. Ir tik nedaugeliui Lietuvos žmonių yra žinomas Marijampolietis kunigas Juozas Montvila, kuris 1912 metais, skęstant Titaniko laivui, savo vietą gelbėjimo valtyje atidavė kitam žmogui. Šiandien jau neįmanoma sužinoti to išgelbėtojo nei vardo, nei pavardės. Tačiau šiandien, žvelgdami retrospektyviai į prieš šimtmetį įvykusią tragediją, galime ir privalome nuvalyti dulkes ne tik nuo senų dokumentų, liudijančių aną tragediją, bet ir privalome teisingai įvertinti savo laiku neįvertinto katalikų kunigo lietuvio poelgį, savo tragišką mirtimi ir heroizmu artimą šv. Kolbei.

Lietuvių tauta, minėjusi savo vardo tūkstantmetį, privalėtų prisiminti ir deramai įvertinti žymiausias asmenybes, pelniusias kraštui garbę ir pasididžiavimą. Dažnai šiandien prisimenami valdovai, žymūs mokslo ir meno veikėjai, iškilūs politikai. Visgi nepelnytai pamirštami žmonės, kurie daugelyje tautų už jų nuopelnus būtų vertinami kaip garbingiausi didvyriai. Lietuvis kunigas Juozas Montvila ir yra toksai žmogus. Jis – užaugęs netoli Marijampolės, mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, caro valdžios persekiotas už patarnavimus katalikams unitams, buvo priverstas išvykti į užsienį, žuvo išgelbėdamas kito žmogaus gyvybę.

Ruošiant šią parodą buvo daromi du komplektai, kad iki metų pabaigos daugelyje vyskupijos parapijų būtų pristatyta neeilinė asmenybė.

Paroda bus eksponuojama:

2012 04 09 – 04 25 Marijampolėje

    Balandžio 19 d. 17 val. Konferencija - atminimo popietė „KUNIGAS JUOZAS MONTVILA – PASAULIO LIETUVIS“. Konferencija vyks Europa Royale viešbučio konferencijų salėje.

    Balandžio 24 d. 10 val. Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „ASMENYBĖS ĮTAKA VERTYBĖMS KULTŪRŲ POKYČIŲ KONTEKSTE". Konferencija vyks Marijampolės kolegijos Humanitarinių mokslų katedroje.

2012 04 26 – 07 10 Vilkaviškio dekanate
2012 07 11 – 09 18 Marijampolės dekanate
2012 09 19 – 11 26 Lazdijų dekanate

2012 04 09 – 05 31 Alytaus dekanate
2012 06 01 – 07 02 Prienų dekanate
2012 07 03 – 08 27 Aleksoto dekanate
2012 08 28 – 11 26 Šakių dekanate

««« atgal