Naujienos

ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS KŪČIŲ VAKARIENĖ (2014 01 03)

2013-ųjų metų gruodžio 19-oji. Advento paskutinės savaitės ketvirtadienis. Visa gimnazijos bendruomenė – administracija, mokytojai, aptarnaujančiojo personalo žmonės, svečiai – Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila, generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Alytaus dekanato dekanas kun. Arūnas Užupis, Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Darius Vasiliauskas, Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas, Alytaus miesto administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Česlova Mocevičienė, vyriausiasis specialistas, gimnazijos kuratorius Romas Zdanavičius, Gimnazijos tarybos tėvų atstovai – Lina Valavičienė, Asta Bagdanavičienė - iš viso per 100 žmonių, susirinkome į tradicinę 18-ąją Kūčių vakarienę sutikti atėjusio į pasaulį Jėzaus Kristaus gimtadienio. Vakarą pradėjome Šv. Mišiomis gimnazijos Viešpaties Gailestingumo koplyčioje. Po Šv. Mišių aktų salėje prie Betliejaus ir kalėdinės eglutės gimnazijos dramos būrelis, vadovaujamas Alytaus dramos teatro aktorės Dalios Kimantaitės priminė mums senuosius advento ir Kalėdų papročius, tradicijas. Po įspūdingo mokinių pasirodymo visus aplankė Kalėdų senelis, pasveikino, pakvietė prie Kūčių stalo. Po Evangelijos skaitymo dalijomės kalėdaičiais, laužėme juos ir skubėjome prieiti vienas prie kito, apsikabinti, atsiprašyti už savo klaidas, pasiryždami jų nekartoti, palinkėdami sveikatos, visų vilčių išsipildymo, Dievo gailestingumo ir palaimos. Paskui skambėjo giesmės, svečių palinkėjimai, bendravimas. Pirmą kartą šiemet prie Kūčių stalo greta susėdo gimnazijos steigėjų atstovai - Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas ir Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila (jis jau 12-ąjį kartą dalyvauja mūsų gimnazijos bendruomenės Kūčių vakarienėje). Jų pasisakymai mums ypač paliko didelį įspūdį, pakėlė dvasią ir sustiprino pasitikėjimą gimnazijos ateitimi.

Bendruomenės Kūčių vakarienė priminė mums, kad Dievas pasirinko žemę ir nužengė į ją, pasirinko žmogiškojo laiko metus ir buvimą žmogumi. Jis mums priminė, koks didelis kartais būna mūsų dvasinis aklumas, neduodantis pamatyti Viešpaties ir jo darbų mūsų gyvenime. Giliau supratome ir išgyvenome, kad gyvenimą turime tik vieną, ir nevalia atidėlioti pasiryžimų ir darbų, tikint, kad bus dar kitas kartas, bus daugiau laiko, geresnė proga. Taip gali praeiti viena diena, antra, trečia... ir taip visas gyvenimas... Ir Jėzaus laikais daug žmonių buvo girdėję apie jį, bet jo taip ir nesusitiko, neišgirdo jo gyvo žodžio. Jiems vis atrodė, kad šiandien labai daug svarbių darbų, juk galima bus jo paklausyti ir rytoj. Todėl mes, katalikiškosios gimnazijos bendruomenė, stengsimės rimtai vykdyti savo pasiryžimą matyti Dievą kiekviename šalia mūsų esančiame žmoguje, Jėzaus pavyzdžiu ugdyti savo mokinius, dažniau šypsotis vieni kitiems, gerbti vienas kitą. Taip elgdamiesi pagerbsime ir Dievą, ir patys save.


Alytaus šv. Benedikto gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
religinio ugdymo komandos vadovė
Teresė Langienė

««« atgal