Naujienos

Apie Europos jaunimo susitikimą Strasbūre (2014 01 10)

Nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pabaigos Taizé bendruomenė kasmet vis kitame mieste rengia naujametinius Europos jaunimo susitikimus.

Šiais metais į susitikimą Strasbūre susirinko ne mažiau kaip 30 tūkst. jaunų žmonių. Juos priėmė paties Strasbūro miesto, aplinkinių Elzaso vietovių, o taip pat kitapus Reino upės Vokietijos parapijų šeimos. Jaunimą, kaip kasmet, šia proga pasveikino krikščioniškųjų bažnyčių vadovai. Pirmą kartą sveikinimą Taizé jaunimo susitikimui pasiuntė ir popiežius Pranciškus.

„Matyti tiek daug gražaus ir įvairaus jaunimo – mums tikra šventė. Ir tai mus dar labiau paskatina tikėti, jog žmonija gali gyventi santaikoje“ Brolis Alois (susitikime Susitaikinimo bažnyčioje).

Į susitikimą Strasbūre vyko ir mūsų, Vilkaviškio vyskupijos, jaunimo atstovai. Visų atmintyje išliks nepaprastai jautrios ir prasmingos pamaldos, gilūs įvairių Europos šalių jaunų žmonių liudijimai ir teminiai pokalbiai, savo atvirumu ir nuoširdumu sužavėjusios mus priėmusios šeimos ir be galo gražus, svetingas Strasbūro miestas.


Asta

««« atgal