Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė „Džiaugsmas paprastume“ Marijampolėje (2014 01 13)

Sausio 11 dieną į Marijampolėje organizuotą šeimų šventę „Džiaugsmas paprastume“ atvyko gausus būrys šeimų iš visų Vilkaviškio vyskupijos pakraščių. Kartu su tėvais atvyko ir įvairaus amžiaus atžalos; jų jau laukė nuo ankstyvo ryto ruošęsi savanoriai.

Šventė prasidėjo šv. arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje pal. Jurgio Matulaičio litanijos giedojimu į kurį darniai įsijungė šeimos. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupas Kęstutis Kėvalas ir būrys kunigų. Giedojo Česlovo Sasnausko choras.

Pamoksle vyskupas Norvila pabrėžė, kad šeima Katalikų Bažnyčioje yra labai svarbi ir dažnai prisimenama, kadangi kiekvieno žmogaus gyvenime ji yra be galo reikšminga. Būtent šeimoje gauname pamatus tikėjimui, pasiruošiame gyvenimui. Pateikdamas Šventosios Šeimos pavyzdį, ganytojas sakė, kad išbandymai patiriami dabartinio laiko šeimose – nėra tik šiam laikui būdingi sunkumai. Juozapas ir Marija, negalėdami numatyti kas jų laukia taip pat patyrė daug išbandymų; iš šio pavyzdžio šeima gali semtis stiprybės ir kartu įveikti sunkumus.

Po šv. Mišių gausi šeimų eisena patraukė į Marijampolės kultūros namus, kuriuose visus džiaugsmingai pasitiko savanoriai. Dalyviai buvo kviečiami išgerti arbatos ar sulčių ir užkąsti sumuštinių.

Visiems susirinkus, vaikai ir jaunimas buvo pakviesti susirinkti prie savanorių su plakatais pagal amžiaus grupes ir keliavo į jiems skirtus užsiėmimus. Suaugusieji tuo tarpu rinkosi į salę ir kartu su katalikų bendruomene „Gyvieji akmenys“ giedojo giesmes. Renginio vedėjai Ingrida ir Saulius Andriuškai nuoširdžiai ir paprastai įvesdino dalyvius į kiekvieną popietės temą, kartu gyvai dalindamiesi savo šeimos patirtimi.

Vyskupas K. Kėvalas nagrinėjo džiaugsmo paprastumo temą ir pabrėžė, kad šiuolaikinis pasaulis nori nepaprasto džiaugsmo. O tai dažniausiai nėra tikras džiaugsmas, o tik jo šešėlis. Ir iš tiesų niekas negali žmogaus pradžiuginti labiau nei Dievas. Vysk. Kęstutis ragino šeimoje vadovautis keturiomis taisyklėmis: kalbėtis (net jeigu nesikalbama...), padėti arba tarnauti kitam, atleisti ir melstis kartu.

Kartu su dr. Nijole Liobikiene gilinomės į džiaugsmo treniruotes: kaip ugdyti tikrą džiaugsmą? Kalbėta apie džiaugsmą kaip būseną ir džiaugsmą kaip santykį. Džiaugsmas yra vidinės būsenos atspindys ir dažniausiai džiaugsmo galime pasimokyti iš mylinčių vienas kitą asmenų, o ypatingai – iš vaikų. Meilė kitam – valingas veiksmas, paties užsidėta našta; meilė – gebėjimas iš skausmo sukurti džiaugsmą. Tikrai meilė ir yra vidinio džiaugsmo šaltinis. Tokia meile sutuoktiniai myli vienas kitą, kai nustoja būti labai gražūs ar gero charakterio.

Po džiaugsmo treniruotės dalyviai klausė šeimų liudijimų: sėmėsi išminties, patyrimo ir tvirtybės iš kalbėjusiųjų. Vienas svarbiausių akcentų liudijimuose – bendra šeimos malda. Šventės dalyviai padrąsinti melstis kartu šeimose, nes tai - vertingiausias laikas praleistas kartu su Dievu ir vieniem su kitais. Būtent tai stiprina šeimos bendrystę.

Pakviesti vysk. R. Norvilos, žvelgdami vienas kitam į akis, sutuoktiniai atnaujino šventus santuokos įžadus; visi kartu su „Gyvųjų akmenų“ bendruomene pagiedojo giesmę ir norintys buvo pakviesti pasilikti užtarimo maldai.

Renginiui pasibaigus, savanoriai kiekvienam dalyvavusiam įteikė po simbolinį saldainį su mintimi iš Šventojo Rašto. Dalyviai dalijosi įspūdžiais ir pamažu skirstėsi namo, o savanoriai pabaigę darbus ir pakviesti padėkos vakarienei, džiaugsmingai dalijosi patirtimi.


Vilkaviškio vyskupijos kurijos referentė
Rūta Jurkšaitė

««« atgal