Naujienos

Kunigo Juozo Zdebskio žūties minėjimas Rudaminoje (2014 02 10)

Vasario 8 d., šeštadienį, Rudaminoje paminėtos dvidešimt aštuntosios kun. Juozo Zdebskio žūties metinės. Minėjimas prasidėjo Švč. Trejybės bažnyčioje aukotomis šv. Mišiomis, kurias celebravo klebonas Alfredas Nėnius bei svečias, kunigas Tadeus Vallian, pasakęs homiliją. Giedojo choras, dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų atvykusių iš įvairių parapijų. Bažnyčioje, ties Švč. Jėzaus Širdies statula buvo padėta didelė kun. J. Zdebskio nuotrauka, Eucharistiniai simboliai, aukso spalvos stula, degė žvakės, stovėjo gėlių puokštės.

Po šv. Mišių visi išėjo laukan prie kun. J. Zdebskio kapo skendėjusio gėlėse, o žvakių liepsnelės kilo į dangų kuriame švietė pavasariška saulė. Jeronimas Šalčiūnas perskaitė eilėraštį skirtą kunigo žūties metinių paminėjimui. Galiausiai visi susirinkusieji buvo pakviesti į kleboniją agapei. Jautėsi paprastumas, geranoriškumas, nuoširdumas ir džiaugsmingumas. Į minėjimą atvykę žmonės, priimti paprastumo dvasioje, jautėsi kaip namuose.

Gegužės 10 dieną, Šlavantuose, bus švenčiamos 85-penktosios kun. J. Zdebskio gimimo metinės. Maloniai kviečiame!


Parengta pagal ses. Birutės Žemaitytės pateiktą informaciją

««« atgal