Naujienos

Gražiausias vainikas – iš gerų darbų nupintas (2014 02 12)

Pradėjome Naujuosius metus, linkėdami vieni kitiems linksmų, laimingų ir pačių geriausių metų. O ar bus tie tokiais ir kokie jie bus – tai nuo žmogaus paslėpta. Tačiau, kad ir kokie tie metai bebūtų: sunkūs, skausmingi ar laimingi, jie turi neįkainojamą vertę, nes kiekviena diena – Dievo dovana, skirta ne tik dirbti, mylėti, džiaugtis, bet ir kentėti, užjausti, padėti, suprasti kitą užgriuvus nelaimei ar ligai, ištiesti pagalbos ranką į alkoholio liūną įklimpusiam, daugiavaikei šeimai, vienišai motinai.

Lazdijų dekanato Caritas vardu dėkoju Jums, mieli rajono žmonės, už Jūsų gerumą, už ištiestą pagalbos ranką per ištisus metus: už labdaras ir paramas, Maisto banko organizuojamų akcijų metu nupirktus maisto produktus, už pinigus, suaukotus per kalėdinę akciją „Gerumas mus vienija“, už asmenines aukas, drabužius, namų apyvokus daiktus, kurie buvo išdalinti vargingiau gyvenantiems rajono žmonėms. Gražia tradicija tapo kalėdinė akcija „Ištiesk pagalbos ranką vargstančiam“. Iš Jūsų suaukotų maisto produktų ir pinigų, buvo paruošti kalėdiniai krepšeliai bei išdalinti vargstantiems. Dalis pinigų buvo atiduota sunkiomis ligomis sergantiesiems.

Nuoširdų ačiū tariu Vilkaviškio vyskupijos Caritui, kuris padėjo 2 šeimoms įsigyti buitinę techniką, Lazdijų rajono merui, socialinės rūpybos skyriaus vedėjai ir darbuotojams, seniūnijoms už bendradarbiavimą ir pagalbą sprendžiant opius socialinius klausimus bei organizuojant renginius. Dėkoju Lazdijų rajono laikraščių redakcijoms, verslininkams, įstaigoms bei organizacijoms, kurie prisidėjo, kad vargingiau gyvenančių šeimų Kūčių stalas būtų turtingesnis.

Atverkime savo širdžių lobius meilei ir gerumui. Paguoskime liūdintį, suteikime gyvenimo džiaugsmo nusivylusiam, nušluostykime ašarą verkiančiam, mylėkime vienas kitą tokia meile, kokia mylėjo Kristus. Darykime gera šiandien, nes rytdienos gali ir nebūti.


Lazdijų dekanato Caritas vardu
Onutė Juodkienė

««« atgal