Naujienos

Šviesios atminties kun. Juozui Zdebskiui suteiktas Lazdijų Garbės piliečio vardas (2014 02 21)

Vasario 16 d., sekmadienį, Lazdijų šv. Onos bažnyčioje iškilmingas šv. Mišias aukojo vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, kunigai kan. Vytautas Vaičiūnas sakęs pamokslą ir Tadeus Vallian.

Po šv. Mišių Lazdijų kultūros centre vyko Vasario 16-osios minėjimas, apdovanoti Lazdijų krašto garbės piliečiai. Garbės piliečio vardas po mirties buvo suteiktas ir kunigui, kovotojui už Lietuvos nepriklausomybę bei tikinčiųjų teises Juozui Zdebskiui. Jam skirtą apdovanojimą atsiėmė dukterėčia Lina Sutulienė.


Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal