Naujienos

Gavėnia Bagotosios šv. Antano Paduviečio parapijoje (2014 03 17)

Gavėnios laikotarpiu esame raginami atsidėti susikaupimui, atgailai, susitaikymui ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo laukimui. Nuo Gavėnios pradžios Bagotosios šv. Antano Paduviečio parapijoje penktadieniais organizuojami kino vakarai, kurių metu gilinamasi į Gavėnios slėpinius šiuolaikiniam žmogui suprantama kalba. Tai bendra klebono kun. Mindaugo Martinaičio, Bagotosios bendruomenės pirmininko Audriaus Raškauko, pagrindinės mokyklos atstovų ir kultūros namų iniciatyva.

Viskas prasideda Kryžiaus kelio apmąstymu, klausoma išpažinčių, aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių parapijiečiai renkasi kultūros namuose. Patogiai įsitaisę prie staliukų, visi susikaupę žiūri filmą. Pastarajam pasibaigus susiskirstoma į dvi grupes (jaunesnių ir vyresnių) ir mėgaujantis arbata jis aptariamas.

Praėjusį penktadienį Bagotosios parapijos tikinčiuosius susirinkusius filmo peržiūrai aplankė Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentai, padėję atidesniu žvilgsniu pažvelgti į ką tik peržiūrėtą filmą. Po aptarimo, vadovaujant svečiams, giedotos giesmės. Kelios valandos prabėgo kaip akimirka, o parapijiečiai jau laukia kito penktadienio.

Tokio pobūdžio renginiai suburia parapijiečius ir leidžia vis giliau įsisąmoninant Gavėnios slėpinius sužadinti Bažnyčios vaikų tikėjimą, skatinti nuodėmių apmąstymą ir išpažinimą. Tai žmogų priartina prie gailestingojo Dievo ir parengia širdį Prisikėlimo šventei.


Parengta pagal parapijietės Vitos Gudynienės pasakojimą.

««« atgal