Naujienos

„Tarsi vaikščiojanti Evangelija...“ (2014 03 21)

Kovo 19 d., trečiadienį, Prienų parapijos namuose vyko parodos, skirtos šviesaus atminimo kun. Juozui Zdebskiui „Jei žmogus ginkluotas meile, jis niekada nepralaimi“, pristatymas. Renginyje dalyvavo kun. J. Zdebskio bendražygiai, vienas iš jų – Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, Prienų parapijos klebonas kun. Jonas Baliūnas, žmonės, kurių atsiminimuose gyvas kun. J. Zdebskis, parapijiečiai.

Renginio metu arkivysk. S. Tamkevičius prisiminė kartu su kun. J. Zdebskiu patirtus išbandymus, kai valdžios institucijos po vienos sumanytos „avantiūros“ laikinai atėmė kunigams pažymėjimus, jie įsidarbino Prienų melioracijoje. Prisidėjo prie redaguotos „Katalikų bažnyčios kronikos“, tačiau galiausiai buvo sulaikyti ir arkivysk. S. Tamkevičius gavo 10 metų „atostogų“, o J. Zdebskis liko laisvėje ir kiek vėliau „žuvo“ avarijoje. Arkivyskupas teigė: „Kunigas Juozas Zdebskis buvo tarsi vaikščiojanti evangelija“.

Apie kun. J. Zdebskio asmenybę, misionieriaus veiklą, išvykas į Vokietijos šeimas ir pastovų sekimą – „uodegas“, pasakojo jo bendražygė gydytoja Birutė Žemaitytė. Kiti kalbėjusieji pabrėžė, kad Zdebskis visada rasdavo laiko vaikams mokė juos tylos, mąstyti, atrasti laiko skaitymams; sugebėjo prieiti ir prie netikinčių ligonių; „Kunigas mokė kurti gyvenimą, dėkoti už gyvenimą, tikėti svajone, tikėti Dievu. Mokė mylėti. O mylint – viską iškęsti ir atleisti, juk meilė – niekada nepasibaigia“ – prisiminimais dalinosi Modestas Juozaitis.

Visi dalyvavusieji parodos pristatyme gegužės 10 dieną pakviesti į Šlavantus, kur bus švenčiamos 85-osios kun. J. Zdebskio gimimo metinės.

Tai – pirmoji iš Prienų krašto muziejaus fonduose saugomų eksponatų ir kitų asmeninių kunigo daiktų bei fotografijų priklausančių privačioms kolekcijoms parengta paroda keliausianti po Lietuvą. Ekspoziciją įgyvendino „Terra Media “, siekusi perteikti parodą bažnytinės procesijos forma. Parodą finansavo LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas. Renginio metu koncertavo Prienų meno mokyklos mišrus ansamblis.


Parengta pagal Palmos Pugačiauskaitės pateiktą informaciją.

Akimirkos iš parodos pristatymo:

„Kun_J_Zdebskiui_pamineti.JPG“

 „Kun_J_Zdebskiui_pamineti2.JPG“

 „Kun_J_Zdebskiui_pamineti1.JPG“

««« atgal