Naujienos

Gražus Vilkaviškio parapijos klebono jubiliejus (2014 04 02)

Vilkaviškio dekanato dekanui, prelatui Vytautui Gustaičiui balandžio pirmoji maloni ne kaip sveiką humorą mėgstančiam žmogui, - ypatinga tuo, kad yra jo gimimo diena. Šiemet – tai jau šešiasdešimties metų sukaktis.

Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo parapijos bažnytinių organizacijų iniciatyva balandžio pirmosios vakare padėkos šv. Mišios katedroje buvo užsakytos už jubiliatą, prašant Dievo palaimos visuose jo darbuose ir sveikatos.

Šv. Mišias aukojęs pats jubiliatas pamoksle ir vėliau padėkodamas gausiai susirinkusiems parapijiečiams akcentavo kaip labai svarbų dalyką geranorišką žmonių tarpusavio ryšį, meilę, supratimą, atlaidumą, neieškoti vien blogų dalykų, o pastebėtą gėrį skatinti ir juo dalintis. Taip pat prašė daugiau asmeninės iniciatyvos ir noro su meile puošti savo aplinką, savo miestą, kurti grožį širdyse ir aplinkui, pačiame Vilkaviškyje, nuo ko visiems būtų smagiau ir maloniai gyventi.

Jubiliatą sveikino bažnytinių organizacijų, jaunimo, tremtinių, kaimų bendruomenių atstovai, rajono meras, šeimos, katedros choristai sugiedojo “Ilgiausių metų…”

Devynių vaikų šeimoje užaugęs (gimęs septintas vaikas) prelatas V. Gustaitis jautriai kalbėjo apie savo šeimą, ypač mamos pavyzdį, kuri sulaukusi garbaus amžiaus antri metai kaip išėjusi Amžinybėn. Prisipažino, kad kaip dažnai ir visiems būna, pritrūkdavo laiko ilgėliau prie jos pabūti, išklausyti, kvietė labiau įvertinti šalia dar turimus tėvus, įsiklausyti į jų gyvenimo išmintį.

Prelatas V. Gustaitis apdovanotas gausybe Dievo malonių. Žmones pavergia jo gebėjimas bendrauti su visais – „nuo mažiausio iki aukščiausio”, jo kalbėjimo maniera, taiklios, dažnai ir su humoru išsakomos įžvalgos, Jis – dažnas svečias įvairiuose kolektyvuose, šeimose, sambūriuose, šventėse. Jis tiesiog negali gyventi be žmonių artumos.

Pastarosiomis dienomis mėgsta pajuokauti, jog švenčia savo šimtmetį. Į šią simbolinę sukaktį įeina tokios datos: 60 gyvenimo metų, 15 metų, kaip iškilusi jo rūpesčiu statyta vyskupijos katedra ir rugsėjo 13 dieną sueis 25 – eri metai, kaip klebonauja Vilkaviškyje.

Jubiliato pagerbimo proga iš jo lūpų nuskambėjo ir realistinė gaida: likusių Žemėje metų jau nebeliko tiek, kiek jau nugyventa, jau ir žmogiška sparta ne ta, jau ir jaunimui, ypač vaikams, mes - seni. Tačiau apkabinkime vieni kitus meile ir nesiliaukime džiaugtis Dievo dovanotomis akimirkomis, sutiktais žmonėmis.


Birutė Nenėnienė

««« atgal