Naujienos

Saulėtos ir ūkanotos dienos (2014 05 26)

Gegužės 22 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje vyko renginys „Saulėtos ir ūkanotos dienos“ skirtas Šeimos metamas paminėti. Renginio įkvėpėjas ir iniciatorius – kan. emr. Juozas Barkauskas.

Pradžioje visus vakaro dalyvius pasveikino Marijampolės vicemeras Sigitas Valančius ir P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė.

Kadangi šeimų gyvenimas pasižymi didele įvairove ir turi daugybę atspalvių, tai dalelė jų buvo atskleista per inscenizacijas. Jas šiam renginiui sukūrė kan. emr. Juozas Barkauskas. Stebėdami vaizdelius: „Kurmis ir kurtinys“, „Skyrybos“, „Šeima“, „Močiutė ir anūkėlė“ ir kitus, galėjome suprasti, kad visko šeimose vyksta. Ir nesusikalbama, ir neišgirstama, o kai neišgirstama, skiriamasi... Tačiau jeigu žmogaus širdis atvira Dievui – kliūtys įveikiamos. Įvairias šeimų situacijas vaidindami perteikė Daiva, Arvydas ir Tautvydas Macanskai, Karolis Dainauskas, Laima Babinskienė ir kiti.

Klausėmės krikščioniškos Dianos ir Evaldo šeimos liudijimo. Labai taikliai buvo pastebėta, kad mūsų visuomenė dar ne visada priima šeimas su mažais vaikais. Bažnyčioje jie trukdo, o įvairiuose renginiuose jie yra nepageidaujami. Tai kada pradėti vaikus mokyti tikėjimo tiesų ir bendravimo? Ar tada, kai jie bus suaugę? Per vėlu. Nuoširdus Dianos ir Evaldo liudijimas apie kasdieninį susiklausymą ir nesusikalbėjimą giliai įstrigo žiūrovų širdyse. Buvo kalbama apie tai, kad šeimyninio gyvenimo monotonija žlugdo santykius. Ir jeigu neatsigręšime į Dievą, neturėsime jėgų pakilti virš tamsos. Džiugu, kad vedant Aukščiausiajam, šeimos gali išbristi iš įvairių akligatvių.

Renginio metu nuskambėjo aktualios mintys apie vaikų auklėjimą. Stipri ir gera yra ta šeima, kurios nariai vieni kitus papildo, o kai reikia, pasako ir griežtesnį žodį, auklėja vaikus ne „šiltnamio“ sąlygomis.

Vakarą paįvairino Lietuvos rašytojų sąjungos narė Česlovos Jakštytės rubajatai bei marijampolietės poetės Marijos Krasauskienės mintys apie šeimą. Klausėmės pianistės Angelės Radzevičienės, Leono Kiseliausko, Guodos Jarašiūtės atliekamų muzikinių kūrinių. Dainas „Tėvui“, „Motinai“ atliko vienuolė Daiva Staskevičiūtė, o žodžius parašė kun. Juozas Barkauskas. Eiles skaitė Aldona Botyrienė, Regina Jadeikaitė, Eglė Kubiliūtė.

Gydytoja Emilija Montvilienė pasidalijo mintimis apie žmones, kurie yra vieniši ir netekę artimųjų. Jie jungiasi į Našlių asociaciją ir atranda gyvenimo prasmę ir grožį semdamiesi išminties iš Kūrėjo. Ama Galuzienė, Emilija Montvilienė ir s. Daiva Staskevičiūtė pagiedojo giesmes „O Dieve“ ir „Dangaus Karaliene, Marija meili“.

Taip pat įsiklausėme į svarbias popiežiaus Pranciškaus mintis šeimoms: „Brangios šeimos, melskitės. Tik šeima teikia tikrąjį džiaugsmą. Tai darna, kurią visi jaučia širdyje ir kurios dėka vieni kitus galime papildyti. Dievas moko būti kantriais šeimoje. Tik Dievas sukuria darną tarp skirtumų. Jei pristinga Dievo meilės, nyksta ir šeimos darna, ima vyrauti individualizmas, užgęsta džiaugsmas... Krikščioniška meilė šeimoje yra konkreti: pamaitinti alkstantį, ligonį slaugyti ir daugelį kitų dalykų daryti. Todėl krikščionims svarbu nepasilikti pasaulio dvasioje, nepasilikti paviršutiniškume, nepasilikti stabmeldystėje ir pagonybėje, bet pasilikti Viešpatyje“.

Vakaro metu dar kartą įsitikinome, kad šeimos niekas negali pakeisti, kad tik ji teikia gyvybę, tad šeimą turime branginti, neužsidaryti savo kiaute ir remtis krikščioniškomis vertybėmis. Renginyje, kaip didelėje šeimoje, dalyvavo Marijampolės parapijos vaikai, studentai, senjorai. Viliamės, kad šviesioji gyvenimo pusė nugalės visas ūkanas šeimoje, o taip bus, jei semsimės stiprybės iš Dievo.

Janina Lebskienė OFS

Akimirkos:

„bibl1.JPG“ „bibl2.JPG“ „bibl3.JPG“

««« atgal